KULTURHISTORIA. Projekt Allmogen tänker ha värdegrundstidens artefakter i ett framtida svenskt museum.
2