Studie: Vänstersympatisörer lider oftare av mental ohälsa – störst är problemet bland marxister

UTRIKES. En studie som omfattar fler än 8000 personer visar att de som har politiska åsikter till vänster i högre grad lider av psykiska problem. Störst andel av de som diagnosticerats med mental sjukdom är de som samtidigt identifierar sig som marxister. 7