Folkmordets psykologi: Hur vi manipuleras till skuld och skam

FOLKMORD. Simon Holmqvist skriver om hur vi manipulerats till att reagera med skuldkänslor av vissa begrepp och hur fienden använder en av vårt folks ädlaste egenskaper till att få oss att folkmörda oss själva. 1


Aftonbladet försöker lura sina läsare

FULMEDIA. Efter kravaller vid gränsen mellan Makedonien och Grekland under måndagen förmedlar Aftonbladet en falsk beskrivning av händelsen. Den uppmärksamme läsaren kan dock enkelt skaffa sig en annan bild genom att kolla på det oredigerade bildmaterialet. Sedan Slovenien, Österrike, Serbien, Makedonien och Kroatien infört ett gemensamt tak om att dagligen släppa in maximalt 580 så […] 0