Skyddsspray på frukt och grönsaker kan ersätta plastpåsar

MILJÖ. Forskare har tagit fram en vätska av växtlipider och fettsyror som ska sprayas på grönsaker och frukt för att generera ett skyddande lager. Tanken är att sprayen ska kunna ersätta plastförpackningar. 1


Allt fler halal- och kosherlivsmedel införs i svenska butiker – i smyg


MAT. God nordisk sed trängs undan när allt fler livsmedel tillverkas enligt ökenreligioners regler. Halal- och koshercertifierade produkter smygs in i butikernas sortiment.
3


Utländsk kyckling hos de flesta landsting


INRIKES. 
En ny undersökning som branschorganisationen Svensk Fågel har genomfört visar att endast fem av Sveriges landsting enbart serverar svensk kyckling.
6


Förhöjda halter av mögelgifter i flera livsmedel

korn
HÄLSA. Det har visat sig att ett flertal livsmedel vid kontroll innehållit förhöjda halter av mögelgiftet och ratoxin A. Man har funnit att det är kornmjöl från lantmännen som är ursprungskällan varför bland annat mjöl, bröd och jordnötsringar dragits tillbaka från marknaden.
0


Försvarsexpert: Sverige klarar inte ett krig – vi är för beroende av omvärlden

SVERIGE. Sverige klarar inte krig eller allvarliga kriser särskilt bra då vi är för beroende av handel med omvärlden. 0