Stor mängd medborgarskapsansökningar till libertariansk stat

UTRIKES. I en intervju på Aftonbladet TV med den självutropade libertarianska staten Liberlands president Vít Jedlicka, framkommer det att en halv miljon människor ansökt om medborgarskap i ministaten. 0