Svenska officerare: ”Stora brister i försvaret”

FörsvaretSVERIGE. Regeringens försvarsbeslut från 2015 har inte hjälpt alls. Sveriges försvar lider av stora brister och framtidstron hos många officerare är mycket låg. 0