SVERIGE. Enligt Säpos analys bedriver Ryssland ett psykologiskt krig mot Sverige i syfte att påverka och manipulera demokratiska beslut. Måltavlorna är beslutsfattare och befolkningen i stort enligt Säpos årsrapport. 0