Danmarks regering har bett FN om att återigen få ta emot ”kvotflyktingar”

MASSINVANDRING. Efter ett par år med totalt stopp för mottagandet av så kallade ”kvotflyktingar” i Danmark ber nu den tidigare kommunisten Mattias Tesfaye FN om att få återuppta mottagandet. 4


Ökat fokus på Afrika i årets kvot av ”flyktingar”


FRÄMLINGSINVASIONEN. Den svenska regeringen har beslutat att landet ska ta emot 5 000 ”kvotflyktingar” i år. Fokuset kommer främst att ligga på invällare från norra och östra Afrika.
3


Sverige tar emot de första kvotfrämlingarna

båtflyktningerMASSINVANDRINGEN. Sverige kommer som förstaland att ta emot tusentals afrikaner när EU fördelar invandrare från Italien och andra sydligt belägna transitländer. 0