Projekt Allmogen vill bygga ett äkta svenskt museum


KULTURHISTORIA. Projekt Allmogen tänker ha värdegrundstidens artefakter i ett framtida svenskt museum.
2


Försvunnen runsten från vikingatiden funnen i Uppland

img_4640
KULTURHISTORIA. En runsten från Vikingatiden har påträffats vid Hagby kyrka i Uppland. Stenen användes under Medeltiden som tröskelsten till vapenhuset och försvann sedan när den medeltida kyrkan rivdes på 1830-talet. Nu har den återfunnits i ett schakt.
0