Mäktig psykologorganisation: ”Traditionell manlighet är skadlig”

PSYKOLOGI. Mäktiga ”American Psychological Association” menar att manlighet är skadligt. De kommer nu att arbeta för att förändra världens män för att ”förändra världen”. 4


Alla tjänstetitlar könsneutraliseras i Höganäs

HÖGANÄS. Höganäs har i sin iver att vara en modern och politiskt korrekt arbetsgivare bestämt sig för att alla tjänstetitlar ska bli könsneutrala. Ett exempel på detta är att ”tjänsteman” blir ”tjänsteperson”. 0


Liberalt homo vill införa ett juridiskt ”tredje kön”

SVERIGE. En homosexuell riksdagsman som företräder Liberalerna har lagt en motion i riksdagen om att Sverige bör införa ett juridiskt ”tredje kön” vid sidan av de naturliga könen man och kvinna. 0