FINLAND. Den nationalsocialistiska organisationen Kohti Vapautta håller hög aktivitetsnivå. 3