SIONISM. En så kallad kippavandring till stöd för judar i Tyskland fick stoppas efter hot mot deltagarna. 3