Judiskt inflytande – är det bra för svenskarna? – sammanfattning del 2

JUDEFRÅGAN. Del 2 av sammanfattning går in på varför det judiska folket har en benägenhet att omfamna kommunism och liberalism. 1


Judiskt inflytande – är det bra för svenskarna? – sammanfattning del 1


JUDEFRÅGAN. Sammanfattningen börjar med när judarna kom till Sverige och avslutar sedan med att förklara det religiösa målet. 1