Judiskt inflytande – är det bra för svenskarna? – sammanfattning del 6

JUDEFRÅGAN. Del 6 fortsätter att undersöka vad Nahum Goldmann hade för tankar och mål gällande judendom och sionism. 1


Judiskt inflytande – är det bra för svenskarna? – sammanfattning del 5

JUDEFRÅGAN. Nahum Goldmann en av det judiska folkets mest inflytelserika personer under 1900-talet.
1


Judiskt inflytande – är det bra för svenskarna? – Sammanfattning del 4

JUDEFRÅGAN. Del 4 handlar om sionistiska förehavanden i Sverige och i USA före och under andra världskriget. 1


Judiskt inflytande – är det bra för svenskarna? – sammanfattning del 3

JUDEFRÅGAN. Del 3 handlar om hur sionisterna arbetar för att skapa en judisk stat under tidsperioden från slutet av första världskriget till början av andra världskriget. 1


Judiskt inflytande – är det bra för svenskarna? – sammanfattning del 2

JUDEFRÅGAN. Del 2 av sammanfattning går in på varför det judiska folket har en benägenhet att omfamna kommunism och liberalism. 0


Judiskt inflytande – är det bra för svenskarna? – sammanfattning del 1


JUDEFRÅGAN. Sammanfattningen börjar med när judarna kom till Sverige och avslutar sedan med att förklara det religiösa målet. 1