Finsk ansvarig minister garanterar jordbruket tillgång på utländska säsongsarbetare

JORDBRUK. Finlands jord- och skogsbruksminister lovar att finska jordbruk nästa odlingssäsong inte kommer att lida brist på utländsk arbetskraft. Han går inte närmare in på hur tillgången ska säkras, men garanterar snabbare och bättre planeringsarbete. 0


Jordbruksutbildning för arbetslösa svenskar läggs ner

INRIKES. Såväl för EU:s maktelit som för svenska branschorganisationer är säsongsmigration lösningen på jordbrukets behov av arbetskraft. Nu när EU åter öppnar gränserna, lägger ansvariga därför hellre ner en jordbruksutbildning för svenskar. 1


INSÄNDARE: Låt svenska ungdomar ta de uteblivna utländska arbetarnas plats inom jordbruket


INSÄNDARE. Vera Oredsson skriver en fortsättning om Coronasituationen och jämförelsen med situationen under andra världskriget. 2


Jordbrukssektorn fruktar arbetskraftsbrist

INRIKES. Jordbrukssektorn oroas över att arbetskraft från utlandet kan nekas inresetillstånd på grund av restriktioner som införts på grund av coronapandemin. 1


Det industriella jordbruket dödar jorden och gör oss sjuka


NATUREN. Victoria Adler har sett den svenska dokumentären ”Sista skörden” och skriver här om hur det industriella jordbruket utarmar jorden.
8


Israel stjäl systematiskt de palestinska böndernas jordbruksmark

TERRORSTATEN ISRAEL. Ett kvotsystem för palestinska bönder hindrar deras tillgång till sin mark. Syftet antas vara att illegala israeliska ockupanter ska kunna roffa åt sig odlingsmarken. 0


Lönsamt med ekologisk odling enligt rapport

INRIKES. En ny rapport beställd av Jordbruksverket visar att de ekologiska bönderna får i genomsnitt 30 procent bättre betalt än de konventionella och att de generellt har en bättre lönsamhet. 0


Jordbruksverket uppdaterar sitt administrativa system – utvecklingskostnader på 600 miljoner kronor

Sun at the wheat field
SVERIGE. Jordbruksverket har uppdaterat sitt administrativa system varav enbart utvecklingskostnaderna går loss på 600 miljoner kronor. Stadskontoret riktar nu skarp kritik mot Jordbruksverkets försök att hantera jordbruksstöd ”bättre” och att kostnaderna skenat iväg.
0


Svenska lantbrukare – kraftigt belastade av byråkrati

kossorna
LANTBRUK. Dagens lantbrukare är betydligt mer tyngda av byråkrati idag än vad de var för 20 år sedan. Enligt en ny granskning har jordbrukarna drabbats av en 120 procentig ökning av praktiska lagkrav vilket är både tidsödande och kostsamt.
0


Bönder i Indien väljer bort grödor från Monsanto

india-farmer-protest-gmo
INDIEN. Regeringen i Indien har sedan en tid tillbaka satsat på att försöka göra landets bönder mer självförsörjande. Detta har gett resultat och nu väljer allt fler jordbrukare hemmagjorda grödor framför de genetiskt modifierade som tillhandahålls av det multinationella skurkbolaget Monsanto.
0