”Den israeliska lobbyn är USA:s största problem”


SIONISM. Chuck Baldwin skriver här om hur den israeliska lobbyn kopplat ett hårt strypgrepp över den amerikanska politiken.
2