Snart 80-årig kvinna drar längsta strået hittills i kampen mot två invasiva arter

NATUR. I Österbotten och Västerbotten prövar man olika metoder för att få bukt med två aggressiva invasiva arter. Bland metoderna märks applicering av vattenånga, get-bete och avlägsnande för mänsklig hand. 0


Särskild utrotningscontainer för invasiva arter införd i Jämtland

INRIKES. I Östersund har en särskild utrotningscontainer för invasiva växtarter ställts upp på en återvinningscentral. 3