INRIKES. Stefan Löfven menar att det efter valet var extra viktigt att stoppa ”högerextremism”. 1