”Boer-ledarna har förrått sitt folk”

INSÄNDARE. Sydafrikanen Torsten Sjöberg, med rötter i Sverige, skriver om sin frustration över fredagens antiklimax i Sydafrika som hade kunnat bli starten för de vitas frigörelse från afrikanernas förtryck. 3


Motståndsrörelsen – 20 år av revolutionär kamp


RECENSION. Tor S har läst Nordiska motståndsrörelsens 20-årsbok och recenserar den i denna insändare som starkt rekommenderar boken.
1


INSÄNDARE: Svenska förrädarpolitiker måste bytas ut

INSÄNDARE. Anita Eriksson har funderingar kring politikerna och deras oförmåga att sköta landet. 1


Rättssäkerhet i ett demokratiskt helvete


INSÄNDARE. Jonas Karlsson skriver här om hur det kan vara att sitta häktad.
4


INSÄNDARE: Globalisternas mål är att avväpna all civil befolkning

INSÄNDARE. I denna insändare berättar ”Kunskapsgivaren” om hur riksdagen röstade ner ett lagförslag om att kräva licens för hantering av löstagbara vapenmagasin. Men enligt skribenten är inte detta ett trendbrott, då allt pekar mot att den globala makten vill avväpna civila i allt högre utsträckning. 1


Insändare: Folkgemenskap och Corona


INSÄNDARE. Vera Oredsson reflekterar över Coronakrisen och jämför med situationen under andra världskriget.
2


INSÄNDARE: Barn ska styra världen enligt ”barnrättsförespråkare”

INSÄNDARE. Kristoffer Boström skriver om hur tanken att lägga vuxenansvar på barn inte är ansvarsfullt utan att det tvärtom utgör övergrepp. 6


När migration blir konflikt och krig


INSÄNDARE. Ludwig-Wilhelm Berg har läst Jonas Nilssons senaste bok.
3


INSÄNDARE: Stoppa folkmordet på svenskarna!

INSÄNDARE. Hilda Vitlaus skriver om det folkmord som sker framför våra ögon. Det är dags att vakna, tycker hon. 5


Leve folkgemenskapen, död åt klasskampen


INSÄNDARE. Vera Oredsson resonerar i den här insändaren kring skillnaden mellan folkgemenskap och klasskamp.
6