Ledarperspektiv 35: Avståndstagande och hanrejkultur. Ny struktur och fasta

LEDARPERSPEKTIV. Nordiska motståndsrörelsens podcast Ledarperspektiv nu ute med sitt trettiofemte avsnitt. 0


Barnslig respons på politiskt inkorrekt propaganda

INRIKES. När en man i Luleå fick ett flygblad från Nordiska motståndsrörelsen i sitt brevinkast blev han så upprörd att han startade en mångfaldsgala på Ebeneser i nämnda stad. 0