25 år sedan Linux skapades

linux Dagens datum 25 augusti: Den 25 augusti 1991 publicerade den finländska studenten Linus Torvalds ett inlägg i Usenet-gruppen comp.os.minix som meddelade att han utvecklar en ny operativsystemskärna. 0


Installera Linux Mint

löp-mint GUIDE. Robert Eklund beskriver här hur du går tillväga för att installera Linux Mint på din PC. 0