Pojke omhändertagen för ”påtaglig emotionell skada” efter påtvingad genusuppfostran


HBTQP.
Högsta domstolen i Storbritannien kritiserar de sociala myndigheterna för att ha tillåtit modern tvinga pojken att uppfostras till flicka.
4


”Pojke” och ”flicka” stryks i förskolans läroplan

KULTURMARXISM. I en pågående revision av läroplanen för den svenska förskolan tas begreppen ”flickor” och ”pojkar” bort och ersätts med ”barn”. Enligt en statlig rapport om jämställdhetsarbetet i förskolan från Skolinspektionen kan barns fria lek kan ses som ett problem. I rapporten står bland annat: ”Forskningen visar att om vuxna inte vägleder i leken så befäster förskolan traditionella […] 7


“Genusfotograf” i Skellefteå vill bryta normer tillsammans med Norran

"Genusfotografen" Tomas Gunnarsson.
KULTURMARXISM. En så kallad genusfotograf ställer idag ut sina bilder på välkända profiler i Skellefteå längs gågatan i centrum. Bilderna är tagna ur ett så kallat genusperspektiv där syftet är att utmana ”stereotypa bilder”.
0


Alla toaletter i New York ska bli ”könsneutrala”

hen
NEW YORK. Enligt en ny lag som stadens borgmästare Bill de Blasio skrivit under, ska alla offentliga toaletter i New York bli könsneutrala.
0


AfD-politiker hånade miljöpartistiskt förslag genom att hälsa på 60 olika ”könsidentiteter”

TYSKLAND. Istället för att bara säga ”mina damer och herrar” valde politikern Steffen Könige, som företräder Alternativ för Tyskland (AfD), att ta det säkra före det osäkra och nämna runt 60 olika könsidentiteter och sexuella läggningar när han tilltalade de andra politikerna. Efter den utdragna öppningen avslutades Könige anförandet genom att konstatera att hans parti avslår Miljöpartiets motion som han skulle kommentera. Den miljöpartistiska motionen handlade om en ”kampanj för acceptans” av alla nyuppfunna sexuella läggningar och könsidentiteter. 0