Gjorde den sexuella 1968-revolutionen kvinnor till obetalda horor?

DEBATT. Saga Cavallin lyfter i ett debattinlägg i Expressen frågan om vart den sexuella revolutionen med avstamp i 1968-rörelsen fört oss. Var enda resultatet att kvinnor gjordes till obetalda horor? 3


Frivilligt ensamstående kvinnor jublar över assisterad befruktning

karnfamiljUPPSALA. Frivilligt ensamstående kvinnor i Uppsala län jublar nu när de erbjuds assisterad befruktning på Akademiska sjukhuset. Det socialdemokratiska landstingsrådet Börje Wennberg ser detta som en ”naturlig utveckling” och en självklarhet att inte bara heterosexuella par ska kunna skaffa barn. 0