Ungern tillrättavisar New York Times om ”migrantkrisens” Europa

UTRIKES. Den ungerska regeringen har ledsnat på den judiska tidningen New York Times felaktiga och tendentiösa rapportering om den europeiska massinvasionen av rasfrämlingar och Ungerns roll i densamma. 0


Kineser tjänar pengar på folkmordet – marknadsför gummibåtar som ”flyktingbåtar”

UTRIKES. Kinesiska webbsidor kritiseras för att sälja farliga båtar som människosmugglare sedan använder för att frakta så kallade flyktingar över Medelhavet. 0


FILM: Schweiz översvämmas av afrikanska invällare

FILM. I en video som publicerades för några dagar sedan visas bilden upp hur gatorna i Schweiz översvämmas av afrikanska invällare på väg till Norra Europa. 0


Ökat svenskt motstånd mot främlingsinvasionen

INRIKES. Svenskarnas motstånd mot det orkestrerade folkutbytet ökar. Trots skärpt invandringspolitik de senaste åren vill närmare hälften av svenskarna ta emot färre så kallade flyktingar. 0


Flera beslut om skäggbarnen under den närmsta tiden

FRÄMLINGSINVASIONEN. Flera tusen skäggbarn som befinner sig i Sverige väntar nu på att få sina asylärenden avgjorda. 0


Regeringen rustar för ”flyktingkris” – inför nytt bostadsförslag

INRIKES. Regeringen och Alliansen förutspår att en ny massiv främlingsinvasion kan komma och har därför enats om ett förslag som då ska ”lösa” bostadsbristen. 0


Miljontals rasfrämlingar väntar på att invadera Europa

FRÄMLINGSINVASIONEN. Tyska sekretessbelagda säkerhetsrapporter innehållandes statistik samt kartläggning över främlingsinvasionen till Europa har läckt ut. 0


6 000 rasfrämlingar har undsatts på Medelhavet under helgen

FRÄMLINGSINVASIONEN. Den italienska kustbevakningen har under fredagen och lördagen hjälpt 6000 främlingar som befunnit sig på Medelhavet i båtar att ta sig säkert iland. 0


Hörby kommun anmäler HVB-hem – misstänker radikalisering av ”ensamkommande”

HÖRBY. IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har tagit emot en anmälan från Hörby kommuns socialförvaltning angående ett HVB-hem. Tjänstemän misstänker att salafister driver boendet. 0


EU:s folkmordspolitik möter motstånd

FRÄMLINGSINVASIONEN. EU:s kvotsytem för flyktingar möter motstånd. Enighet inom EU saknas varför Österrike väljer att säga ”nej”. 0