Dramatisk ökning av mord i så kallade utanförskapsområden

INRIKES. De senaste åren har det skett en drastisk ökning i antalet gängrelaterade mord i Sverige och det är framförallt så kallade utanförskapsområden i storstadsregionerna som är drabbade. 0


Förortsfolken behöver lära sig att inte slå sönder ambulansfordon

SVERIGE. Den senaste tidens attacker mot ambulanser i Stockholms invandrartäta förorter har lett till samtal kring förebyggande åtgärder. Ett ”brobygge” måste ske mellan ambulanspersonal och invandrarungdomar så att de lär sig att man inte ska slå sönder ambulanser på uppdrag, påstås det nu. 0