Trump ger Netanyahu nyckeln till Vita huset och USA


UTRIKES. Trump förklarar en ny gryning för Mellanöstern när Abrahamfördragen undertecknas.
2


FILM: Israel och FAE ska bygga spionbaser på Jemens ö Sokotra


UTRIKES. Planerna på gemensamma underrättelsebaser på Jemens ögrupp Sokotra lanseras kort efter fredsavtalet mellan de båda staterna.
1


Netanyahu tänker inte ”vänta på palestinierna”: Nya fredsavtal ska tecknas med arabstater

UTRIKES. Israels premiärminister hävdar att många hemliga fredssamtal förs med ett stort antal arabiska stater – han struntar i ”de omöjliga palestinierna”. 0


Israel firade ”fredsavtalet” med FAE genom att bomba Palestina


TERRORSTATEN ISRAEL. Förra veckan präglades av flera dygns bombningar av Palestina och fortsatt rivning av palestiniers bostäder.
1


Eldupphöravtalet mellan Turkiet och Syrien skulle brytas med hjälp av mutor

GEOPOLITIK. Kronprinsen av Abu Dhabi försökte få Syrien att återuppta konflikten med Turkiet i ett försök att förverkliga hans geopolitiska ambitioner i Libyen. 0