Om meningen med livet


KAPITEL 1. Vad är meningen med livet? Vad vet vi om livet efter döden?
11


Förord


LITTERATUR. Klockan tolv idag släpper Nordfront det första kapitlet till boken ”Evig front” som vi har översatt från tyska. Här ger vi en kortfattad introduktion till boken och författaren.
3