Festivaler och firanden


KAPITEL 14. Fester och firanden är en naturlig del av livet. Här beskrivs tre olika kategorier av firanden som vårt folk firar.
0


Lidandet


KAPITEL 13. Lidande är en del av livet, men en nationalsocialist frossar inte i sitt lidande. Världen blir inte en bättre plats av att vi lider och tycker synd om oss själva, endast genom segerrik kamp kan vi skapa en bättre värld.
3


Om glädjen


KAPITEL 12. Nationalsocialismen är en livsbejakande världsåskådning som uppmuntrar sina anhängare till att känna glädje.
0


Vördnad


KAPITEL 11. Vad innebär det att känna vördnad? Och vad känner vi vördnad inför?
2


Hjältemod


KAPITEL 10. Hjälten gör mer än vad plikten kräver och inspirerar kamraterna i sin omgivning till segerrik kamp.
1


Skönhet


KAPITEL 9. Vad är kvinnlig skönhet? Vad är kvinnans viktigaste roll i samhället?
6


Soldatanda


KAPITEL 8. Soldatandan är fundamentet för nationens förmåga att försvara sig i en värld full av fiender.
1


Skuld och botgöring


KAPITEL 7. Då en människa felar uppstår en skuld som måste betalas genom botgöring.
7


Ära


KAPITEL 6. Heder och ära är viktiga begrepp för vårt folk. Hederskänslan kommer inifrån, från vårt blod, och ger oss en instinktiv förståelse för rätt och fel.
2


Ansvar


KAPITEL 5. Vårt folk tar ansvar för sina handlingar, det är för oss främmande att skylla på miljö och yttre omständigheter eller mänsklighetens svaga natur och bristande moral.
2