Greenpilled.com:
Bemästra livet & Julrea!


ANNONS. Julrean är i sista minuten igång på Greenpilled.com, och man hinner dessutom lansera boken Bemästra livet innan sista leveransdatum före jul, men det är ont om tid!
1


Evig front


KAPITEL 20. I det sista kapitlet summeras skriftens budskap på ett kärnfullt sätt.
1


Fanatism och saklighet


KAPITEL 19. ”Ingen mildhet, ingen medelmåttighet, inga halvmesyrer, ingen vacklan och inget ifrågasättande, inget käbbel och inget tvivel” – vi är fanatiker och kombinerar vår fanatism med saklighet.
1


Att leda människor


KAPITEL 18. Vad utmärker en god ledare? Hur skiljer sig det nordiska ledarskapet från andra former av ledarskap?
1


Om njutning


KAPITEL 17. Njutning som syftar till verklighetsflykt är ur nationalsocialistisk synvinkel problematisk. Syftet med njutning bör istället vara att förstärka verkligheten.
2


Kroppsvård


KAPITEL 16. Nationalsocialister har ett naturligt förhållningssätt till den egna kroppen.
0


Ensamhet


KAPITEL 15. Ibland måste man i ensamhet reflektera över sina handlingar och livet i stort.
0


Festivaler och firanden


KAPITEL 14. Fester och firanden är en naturlig del av livet. Här beskrivs tre olika kategorier av firanden som vårt folk firar.
0


Lidandet


KAPITEL 13. Lidande är en del av livet, men en nationalsocialist frossar inte i sitt lidande. Världen blir inte en bättre plats av att vi lider och tycker synd om oss själva, endast genom segerrik kamp kan vi skapa en bättre värld.
3


Om glädjen


KAPITEL 12. Nationalsocialismen är en livsbejakande världsåskådning som uppmuntrar sina anhängare till att känna glädje.
0