Sopor och sönderslagna bilar – kommunen städar upp efter bärplockarnas läger

INRIKES. Söderhamns kommun får nu städa upp efter hitresta bärplockare som utnyttjat den svenska allemansrätten för att slå läger i skogarna och som ägnat sig åt omfattande nedskräpning. Sönderslagna bilar, kringspridd mat, blöjor och trosskydd är bara en del av skräpet som lämnas kvar när bärsäsongen är över. 2


Det hemska djurplågeriet bakom asiatiska ”djurräddningsvideos”

DJURPLÅGERI. YouTube-användaren Nick Crowley har granskat fenomenet med asiatiska ”djurräddningsvideos”, där det ska se ut som att folk hittar och räddar djur i nöd. Bakom kulisserna döljer sig ett skrämmande djurplågeri. 0


WWF: 68 procent av världens djur har försvunnit – på bara 46 år

NATUREN. En rapport visar att populationerna av däggdjur, fiskar, fåglar, reptiler och amfibier har minskat med i genomsnitt 68 procent mellan 1970 och 2016. Skogsskövling och exploatering som drivs av överbefolkning, ökad global handel och konsumtion pekas ut som huvudanledningar.

4


Naturvårdsverket föreslår att vildsvin kan serveras i den offentliga sektorn

INRIKES. Naturvårdsverket föreslår att vildsvin borde kunna serveras i den offentliga sektorn. Vildsvinspopulationen i Sverige växer, men ännu är konsumtionen av vildsvinskött liten. 6


Rekordmånga storkar häckar i Sverige – fler än på 100 år

NATUREN. Storkarna som under en period var utdöda i Sverige har nu återvänt och är fler än på hundra år. Anledningen är att våtmarker anlagts så att storkarna trivs. 0


Skarven – en överlevare med stil och attityd eller ett skadedjur?

NATUR. Pelikanfågeln skarv har sedan den var nära utrotning i början av 1900-talet etablerat sig på allvar vid nordiska vattendrag. Medan vissa fängslas av denna fågels udda personlighet, pekar andra på konsekvenserna dess närvaro har för växtlighet, fiskebestånd – och lukten. 0


Fler utrotningshotade arter i Sverige

DJUR OCH NATUR. Enligt Artbankens lista för år 2020 har markant ökning skett av andelen undersökta arter som rödlistas jämfört med mätningen 2015. En annan tydlig tendens är att allt fler fågelarter hamnar på listan. 2


Havsörnens framgångssaga i Finland: I år kläcktes en unge – i Helsingfors

DJUR OCH NATUR. Yle berättar att havsörnen, som under många år var utrotningshotad, genom förra årets rekord i antalet nyfödda ungar nu definitivt är livskraftig i Finland. Arten häckar i finska storstäder och i år föddes för första gången en unge i sådan miljö. 1


Invasiva arter ska bekämpas

INRIKES. Mårdhundsprojektet har i år fått uppdraget att inte bara bekämpa mårdhundar, utan alla invasiva djurarter i Sverige.  2