Europas nedsvärtning beskrivs i ny populariserad doktorsavhandling


LITTERATUR. Filosofie doktor Clare Ellis har skrivit en avhandling om den demografiska attacken från tredje världen som gör Europa allt svartare. Den första volymen av tre har släppts. Erik Forsell har läst den.
3


Expo erkänner: ”Motviljan mot Sveriges förfall har rasbiologisk grund”

INRIKES. En Expo-journalist säger att svenskars oro för landets förfall grundar sig i etnonationalistiska tankar. 8


Finansministern vill höja skatterna för att ”bevara välfärden” under mångkulturen

INRIKES. Finansminister Magdalena Andersson säger att vi behöver större skatteintäkter för att säkra välfärden i dagens demografiska situation. 5


Finsk professor: ”Bra för klimatet om finländarna försvinner”


BEFOLKNINGSUTBYTET. Helsingforsprofessorn Kristina Lindström hoppas att finländarna inte ska föda fler barn.
6


Svenskors nativitet sjunker – invandrarna tar över

BEFOLKNINGSUTBYTET. I Sverige ser man samma trend som i Finland med sjunkande nativitet bland kvinnor som är födda i landet. Däremot ökar nativiteten bland invandrarmammorna. Situationen innebär att Sverige är ett av få länder i Europa där befolkningsmängden ökar. 5


SCB: En fjärdedel av Sveriges befolkning har snart ”utländsk bakgrund”


DEMOGRAFI. Den demografiska utrotningspolitiken mot det svenska folket fortskrider. Enligt officiell statistik har idag nästan 25 procent av befolkningen ”utländsk bakgrund” och i verkligheten är siffran mycket högre.
0


Svartas kriminalitet kan avgöra presidentvalet i USA – kanske för sista gången

black-power-gang1
USA. Vågmästarstaten Florida förbjuder människor med kriminell historik från att rösta, vilket kan komma att gynna Donald Trump. Men ifall Hillary Clinton blir president är det tveksamt ifall en sådan fördel kan hjälpa en kandidat som Trump i framtiden.
0


Ny rapport från SCB visar hur långt folkutbytet har kommit

FOLKUTBYTET. I SCB:s senaste integrationsrapport framgår det att antalet utrikes födda sett till befolkningsmängden har ökat med 13 procent mellan åren 1960-2015. Förra året var 17 procent av Sveriges befolkning utrikes födda vilket motsvarar nästan 1,7 miljoner invånare. Nästan en tredjedel av svenskarna har bytts ut mot ickesvenskar under tre decennier. 0


Ingen framtid för de västerländska värderingarna av idag

Angry Muslims Protest No Democracy Just Islam
VÄRDERINGAR. En ny film argumenterar för att de toleranta och liberala värderingarna av idag kommer att utrotas i västvärlden. Antingen kommer värderingarna att utrotas av anti-liberala invandrare eller av att den vita befolkningen överger dagens ohållbara värderingar.
0


2025 är uppåt 40 procent av befolkningen icke-svensk

tobias hübinette
DEMOGRAFI. Statistik visar att svenskar redan år 2025 bara kommer utgöra 60 procent av Sveriges befolkning.
0