Svenskt BNP-ras i spåren efter pandemin – ändå bättre än länder som stängde ner

EKONOMI. Sveriges BNP har i spåren av coronapandemin rasat med 8,6 procent under andra kvartalet. Raset är dock mindre än det som skett i länder som valde att stänga ner helt. 2


Myndighet bekräftar: Massinvandringen sätter Sveriges tillväxt i botten

MASSINVANDRING. I en lista över EU-länders BNP-tillväxt per capita hamnar Sverige längst ner. Myndigheten Konjunkturinstitutet bekräftar nu att den dåliga tillväxten beror på massinvandringen. 10


Sveriges BNP-tillväxt är den lägsta på tre år

EKONOMI. Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade endast med 0,3 procent under det andra kvartalet i år jämfört med det första kvartalet i år. Det är den lägsta tillväxttakten på tre år. 1