Greenpilled.com:
Bemästra livet & Julrea!


ANNONS. Julrean är i sista minuten igång på Greenpilled.com, och man hinner dessutom lansera boken Bemästra livet innan sista leveransdatum före jul, men det är ont om tid!
1


Bemästra livet


KAPITEL 20. Att bemästra livet är en stor och komplicerad uppgift, men de som tagit till sig denna skrifts budskap har tagit de första stegen på vägen.
1


Uppoffring och avsägelse


KAPITEL 19. Att göra uppoffringar och avstå från saker är ofta nödvändigt och handlar inte om att hata livet, utan om att värna livet samt sträva framåt och uppåt.
1


Artighet


KAPITEL 18. Artighet är en viktig egenskap som visar mognad och får samspelet människor emellan att fungera friktionsfritt.
5


”Zucht” – tukt och avel


KAPITEL 17. God tukt och avel garanterar en sund själ i en sund kropp. Det tyska ordet för detta är ”Zucht”.
2


Renhet


KAPITEL 16. Renhet är inte bara ett yttre attribut, det är också ett inre karaktärsdrag.
0


Rättvisa


KAPITEL 15. Att vara rättvis är både komplicerat och viktigt. Ofta måste man vara hård mot såväl sig själv som andra för att vara rättvis.
0


Tapperhet


KAPITEL 14. Hela folket – män och kvinnor, unga och gamla – kan och bör vara tappra på sitt eget sätt.
0


Hjärtlig godhet


KAPITEL 13. Det är viktigt att agera godhjärtat mot sina kamrater. Att alltid försöka förstå, inspirera och hjälpa varandra.
0


Karaktärsstyrka


KAPITEL 12. Karaktärsstyrka ger disciplin och förmågan att leva balanserat och i harmoni med folkets natur.
0