Renhet


KAPITEL 16. Renhet är inte bara ett yttre attribut, det är också ett inre karaktärsdrag.
0


Rättvisa


KAPITEL 15. Att vara rättvis är både komplicerat och viktigt. Ofta måste man vara hård mot såväl sig själv som andra för att vara rättvis.
0


Tapperhet


KAPITEL 14. Hela folket – män och kvinnor, unga och gamla – kan och bör vara tappra på sitt eget sätt.
0


Hjärtlig godhet


KAPITEL 13. Det är viktigt att agera godhjärtat mot sina kamrater. Att alltid försöka förstå, inspirera och hjälpa varandra.
0


Karaktärsstyrka


KAPITEL 12. Karaktärsstyrka ger disciplin och förmågan att leva balanserat och i harmoni med folkets natur.
0


Ödmjukhet


KAPITEL 11. Goda ledare och stora personer är ödmjuka mot sina folkkamrater och naturen.
1


Tålamod – att kunna vänta


KAPITEL 10. Tålamod och förmågan att kunna vänta utan att förlora beredskapen är viktiga egenskaper i många kritiska situationer.
2


Uthållighet


KAPITEL 9. Livet är en lång kamp och bara de uthålliga når sina mål.
2


Kärlekens kraft


KAPITEL 8. Kärleken skapar nytt liv och skänker kunskap. ”Sann visdom äger bara de som har en oändlig kärlek för livet.”
3


Förtroende


KAPITEL 7. Förtroende är viktigt. Både självförtroende och förtroendet mellan individerna i en gemenskap.
2