Tålamod – att kunna vänta


KAPITEL 10. Tålamod och förmågan att kunna vänta utan att förlora beredskapen är viktiga egenskaper i många kritiska situationer.
1


Uthållighet


KAPITEL 9. Livet är en lång kamp och bara de uthålliga når sina mål.
2


Kärlekens kraft


KAPITEL 8. Kärleken skapar nytt liv och skänker kunskap. ”Sann visdom äger bara de som har en oändlig kärlek för livet.”
3


Förtroende


KAPITEL 7. Förtroende är viktigt. Både självförtroende och förtroendet mellan individerna i en gemenskap.
2


Tysk tro


KAPITEL 6. Tron på det egna folket och någon form av högre kraft kan vägleda folket in i framtiden.
1


Politisk frihet


KAPITEL 5. Politisk frihet är viktigt men kräver ett friskt och moget folk som kan hantera friheten, utan att spåra ur i anarkistiskt revolterande mot de naturliga hierarkierna och den sunda ordningen.
0


Inre frihet


KAPITEL 4. En människa med inre frihet står inte och faller utifrån yttre omständigheter eller andra människors nycker och infall.
0


Livsbejakande


KAPITEL 3. Att ha en positiv och livsbejakande inställning till tillvaron är viktigt.
1


Rörelse


KAPITEL 2. Livet innebär för den nordiska människan rörelse på alla plan.
0


Förpliktelse


KAPITEL 1. Förpliktelsen till folket, folkets natur och livets heliga lagar i stort är det som driver oss till att agera moraliskt och hedervärt.
2