Storbritannien vill samarbeta med Danmark om asylcenter i Afrika

FOLKUTBYTET. Storbritanniens inrikesminister vill se att hans land och Danmark tillsammans planerar och uppför ett asylcenter i landet Rwanda. 4


Dessa länder får flest förstagångsansökningar om asyl i EU

FOLKUTBYTET. Eurostat levererar statistik över asylinvasionen av Europa: Medan Cypern får flest förstagångsansökningar i EU relativt landets folkmängd, får Grekland flest sådana ansökningar i absoluta tal. 0


Regeringen vill ändra lagen för att tvinga kommuner ta emot asylsökande

INRIKES. Från och med i år begränsades asylsökandes rätt till ersättning om de valde att bosätta sig i ett problemområde. Elva kommuner valde att utropa hela kommunen som ett problemområde för att slippa ta emot fler migranter. Nu vill regeringen ändra i lagen så att ingen kommun ska komma undan. 4


Migrationsöverdomstolen öppnar dammluckorna för anhöriginvandring

FOLKUTBYTET. Migrationsöverdomstolen slår fast i en vägledande dom att de hårdare reglerna om familjeåterförening i den tillfälliga asyllagen strider mot Europakonventionen och Barnkonventionen. 1


Uppåt 15 rasfrämlingar gruppvåldtog ung tyska i Freiburg

MÅNGKULTUREN. Staden Freiburg i Tyskland är återigen i fokus efter en rad extrema våldsincidenter och uppges nu befinna sig ”i chock” efter en med västerländska mått extrem gruppvåldtäkt på en 18-årig tyska. 8


Stort asylbedrägeri uppdagat i Danmark

DANMARK. Ett stort antal asylsökande ljög om att de var statslösa från Kuwait men sedan det uppdagades har de nu fått avslag på sina asylansökningar i Danmark. 0


Japan ger avslag till mer än 99 procent av asylsökare

UTRIKES. Japan gav avslag till mer än 99 procent av de personer som sökte asyl i landet under förra året. Totalt fick 28 personer asyl i landet under 2016. 0


Östeuropéer skeptiska till massinvandring

UTRIKES. En ny opinionsundersökning från Gallup visar att en majoritet av befolkningen i de flesta östeuropeiska länder motsätter sig utomeuropeisk invandring. Störst motstånd mot invandring finns i Ungern och Makedonien. 0


Asylsystemet i EU kan kollapsa inom tio dagar

SAMHÄLLSKOLLAPSEN. Om tio dagar riskerar asylsystemet i EU att kollapsa uppger en grekisk EU-kommissionär med ansvar för migrationsfrågor. Om inte konkreta förslag på hur man ska minska invällandet till EU tas fram innan toppmötet med Turkiet den sjunde mars så väntar en ”totalkollaps”. 0


”Flyktingkvarter” på Östermalm?

FRÄMLINGSINVASIONEN. Cirka 4 000 nödbostäder ska byggas till främlingar i Stockholms stad. Nu kan ett av de så kallade ”flyktingkvarteren” byggas på Östermalm. 0