Rullstolsburen hotas med vräkning på grund av myndighetsbyråkrati

VÄLFÄRDSSAMHÄLLET. En rullstolsburen 23-åring i Kalmar hotas av vräkning från sin bostad sedan ett byråkratiskt dödläge mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten gör att han inte har någon inkomst. 0


Arbetsförmedlingen skönmålar invandrarnas jobbsiffror


MÅNGKULTUREN. Kritiken mot Arbetsförmedlingens skönmålande av sina resultat för den importerande arbetskraften kommer från flera håll.
2


Arbetsförmedlingen luras med fake news

FAKE NEWS. Arbetsförmedlingen har avslöjats med att publicera falska nyheter. Syftet verkar vara att lura människor att rösta på Socialdemokraterna. 3


Försvarsmakten rekryterar specialistofficer till Psyopsförband: ”Kräver kunskaper om Ryssland”

INFORMATIONSKRIG. I en arbetsplatsannons på Arbetsförmedlingens hemsida söker Försvarsmakten en analytiker/specialistofficer åt Psyopsförbandet. Får man jobbet ska man hjälpa Försvaret att ”påverka beteenden och attityder hos människor för att uppnå politiska och militära mål”. 2


Vi bara lyder


SAMHÄLLE. Henrik Gustafsson skriver om boken ”Vi bara lyder” och det moderna samhällets syn på arbete och sysselsättning.
2


Arbetsförmedlingen klarar ej alla rasfrämlingar – kräver 600 miljoner kronor extra

INRIKES. Arbetsförmedlingen slår nu larm om att de inte kan hantera mängden av de så kallade nyanlända som är inskrivna. De kräver därför 600 miljoner kronor extra nästkommande år av regeringens budget. 0


Arbetsförmedlingen vill intensifiera främlingsinvasionen

invandrarinvasion (2)
MASSINVANDRING. Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg menar att Sverige lider av arbetskraftsbrist och efterlyser nu att massinvandringen ökar ytterligare.
0


Gratis körkortsteori på modersmålet för utlänningar

goodstart_skarmdumpDISKRIMINERING. Nu väljer Arbetsförmedlingen återigen, i samarbete med ett utbildningsföretag, att diskriminera. Denna gång genom att erbjuda utlänningar gratis körkortsteori på deras modersmål. 0


Svenskt utseende favoriseras av arbetsförmedlare

industriarbeteARBETE. Enligt en undersökning favoriseras svenskar av manliga arbetsförmedlare när det gäller arbetsmarknadsutbildningar. 0


Utbildningsföretaget Leico stödjer främlingsinvasionen

truckSÄRBEHANDLING. Leico utbildningar AB i Motala väljer nu att aktivt stödja folkutbytet i Sverige genom att erbjuda utlänningar gratis truckutbildning. Satsningen på utlänningar görs i samarbete med Arbetsförmedlingen. 0