Samhällen i Norden lika tidiga som i civilisationens vagga

Osteologen Adam Boethius 1
NORDISK HISTORIA. Fynd har gjorts av äldre bofasta samhällen utanför Sölvesborg i Blekinge. Fynden visar att det fanns komplexa samhällen i Norden tidigare än vad man har trott, nästan lika tidigt som i Mellanöstern. 0