Stor offentlig aktion av Nordiska motståndsrörelsens finska gren

KAMP. Trots förbudet kämpar Nordiska motståndsrörelsens finska gren vidare i oförminskad takt. 4


LEVE MOTSTÅNDET: Motståndsrörelsen marscherade i Åbo


MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Idag anordnades en demonstration i Finland för yttrandefrihet och Motståndsrörelsens rätt att lagligt bedriva sin verksamhet i landet. Uppdateringen avslutad
8


Polisen frigav ytterligare en misstänkt terrorist i Åbo

FINLAND. Polisen i Åbo har släppt två av de misstänkta männen efter terrordådet som ägde rum den 18 augusti. 0