Systemet räds Näste 3

Av ,
Nordiska motståndsrörelsens ledare
0

Aktivismen i Skåne har, precis som vi tidigare rapporterat om, varit mycket hög den senaste tiden.
I takt med den ökade aktivismen har också polisens trakasserier mot 3:e nästets aktivister ökat.

Ingen rast och ingen vila; i veckan samlades återigen en handfull aktivister från näste 3 (Skåne och Blekinge) för att saluföra Nationellt Motstånd på sammanlagt tre orter i Skåne. Här följer en kamprapport kring det och polisens agerande i samband med aktivismen.

Första stoppet för dagen blev Hörby vid lunchtid. Denna lilla ort kanske inte var det bästa stället för tidningsförsäljning med anledning av hur lite folk det var ute, trots detta såldes det ett par exemplar av Nationellt motstånd under den lilla stunden aktivisterna var på plats.

Nästa stad som skulle få ta del av det nationalsocialistiska budskapet denna dag var Höör. Här var det bättre ös och det blev en hel del diskussioner med nyfikna ortsbor. Precis som i de flesta städer var de även här både positivt och negativt inställda.

Efter ca 30 minuter så kom även polisen till platsen för att påbörja sin provokation. Polisen försökte sedvanligt att skrämma aktivisterna med lögner om att de var tvungna att ha tillstånd för fanan samt att de var skyldiga till att lämna ut personuppgifter. Polisen gav upp efter en stund då de insåg att de ej hade något att hämta och återgick till sitt fordon.
Det var en lyckad aktion i Höör och även här så blev det en del nya ägare av Nationellt Motstånd.

Sista stoppet för dagen skulle komma att bli Eslöv och här nådde trakasserierna från polisen nya höjder.
Aktivisterna hann inte stå i centrala Eslöv i mer än ca 10 minuter innan samma polisbil som varit på plats i Höör anlände.
Ytterligare någon minut senare fick de dessutom förstärkning av en civilpolis som började fotografera aktivisterna inifrån sin bil.
När aktivisterna efter en ca en timmes tidningsförsäljning bestämde sig för att gå iväg en bit för att sprida budskapet på en annan plats i Eslöv så valde bägge polisbilarna att följa efter längs gatan.

Detta väckte starka reaktioner hos en del Eslövsbor. Det fälldes kommentarer som att det var ”för jävligt att polisen förföljde aktivisterna”, att det var ”bra att några vågar sticka ut” och att aktivisterna skulle ”stå på sig”.
En och halv timme senare och med flera tidningar mindre i ägo för aktivisterna så avslutades försäljningen och det beslutades att en välförtjänt bit mat skulle inmundigas innan hemfärden.
En uniformerad polis valde att störa matfriden. Denne konstapel som presenterade sig som befäl var oerhört trevlig och förklarade att de funnits på platsen enbart för aktivisternas skull och för att vara dessa till lags.
Kärvänligt nog av konstapeln så valde denne med flera kollegor att titta på under matstunden, kanske för att försäkra sig om att ingen nationalsocialist satte i halsen. Aktivisterna fick också eskort ut ur Eslöv av de snälla uniformerade farbröderna.

Efter nästan en halvtimmes färd med tre polisbilar och en polisbuss hack i häl så började blåljusen blinka och aktivisterna körde in till sidan av vägen.
Antagligen hade det gått upp för polisen nu att den grönvita fanan med tyrrunan på inte tillhör AFA utan istället Svenska Motståndsrörelsen – för nu var statens betjänter som förbytta och inte alls lika trevliga längre.
De var istället hårdhänta och aggressiva mot aktivisterna. När en av aktivisterna ville veta vad anledningen till detta var så fick denne som svar att det var en helt vanlig rutinkontroll. De kunde lika gärna stoppat vilken bil som helst, men av rena slumpen så råkade det just bli denna. Polisen visiterade samtliga aktivister och genomsökte bilen. De tvingade också till sig legitimation för åsiktsregistrering.

När en aktivist ville ha det samma tillbaka, d.v.s. legitimation från en av poliserna så blev han otrevligt avsnäst och hårdhänt nedtryckt emot bilens tak.

Då polisen vare sig hittade granatgevären eller liken från meningsmotståndare som våra kamrater hade gömt i bilen så fick de så småningom åka ifrån platsen.

Säkerhetspolisen (SÄPO) har också allt hårdare börjat lägga fokus på de skånska aktivisterna. Den senaste månaden har de varit flitiga med hembesök, telefonsamtal och extrainsatta förhör gentemot motståndsmännen i syd. Allt i demokratins och yttrandefrihetens namn.
Motståndsrörelsen är en kraft att räkna med. Detta bevisar systemet gång på gång genom sitt paniska agerande.

En sak tvingas de nog dock komma till insikt med förr eller senare, nämligen att det enda sättet att tysta en aktivist i Motståndsrörelsens tredje näste är att ha ihjäl oss!

Sprid artikeln på sociala medier!

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och läs våran guide för att skapa ett konto här.

  • Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och läs våran guide för att skapa ett konto här.


  • Lämna ett svar