SvP ställer inte upp i nyvalet

POLITIK. Svenskarnas parti har nu offentliggjort att de ej tänker ställa upp i extravalet som ska hållas den 22 mars nästa år.

SvP

— Skulle valet handla om kommunvalen hade det varit en helt annan sits, men att nu lägga ner tusentals och åter tusentals kronor och mantimmar i en valkampanj där vi i nuläget saknar realistiska möjligheter att lyckas i betydande grad blir bara bortkastade resurser. Istället ska vi använda den tiden åt att stärka partiet, flytta fram våra positioner och driva kampanjer för att stärka vårt varumärke, kommenterar partiledare Stefan Jacobsson.

På sin hemsida skriver partiet vidare:

Svenskarnas parti kommer inte att ställa upp i nyvalet eftersom det i nuläget kräver ansenliga resurser vilka bättre kan användas för partiets fortsatta utbyggnad. Det parlamentariska arbetet är en arbetsmetod bland många, men i nuläget är det organisatoriska arbetet i kombination med folkgemenskapsarbete i framförallt städer och kommuner av större långsiktig vikt än vad det extra riksdagsvalet kan inbringa för partiet.

Partiet skriver också att det är bra att invandringsfrågan nu sätts på tapeten:

Situationen i Sverige är ytterst allvarlig. Vårt folk knäar under ett allt hårdare förtryck. Svenskarna diskrimineras och trängs undan. Den nuvarande parlamentariska situationen framstår som en cirkus med två politiska block som sätter den fortsatta utländska koloniseringen av Sverige som den absolut viktigaste politiska frågan.

Man kan ha olika uppfattningar om Sverigedemokraternas kvaliteter och ambitioner, vilket Svenskarnas parti analyserat och kommenterat i flera sammanhang, men det råder ingen tvekan om att partiet har satt invandringsfrågan på dagordningen och menar att den måste hejdas och reduceras. Även om det inte långsiktigt gör någon skillnad för svenskarnas existens om invandringen enbart reduceras, är det positivt att diskussionen om invandringen får större utrymme och legitimeras.

Källa:
Inför nyvalet den 22 mars 2015

Sprid artikeln på sociala medier!

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och läs våran guide för att skapa ett konto här.

  • Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och läs våran guide för att skapa ett konto här.


  • Lämna ett svar