Sverige skriver under självmordsavtal om massinvandring

GLOBALISM. Sveriges regering medger idag att de kommer att rösta för FN:s nya migrationsavtal, det så kallade självmordsavtalet.

Idag gick den svenska regeringen ut med att de kommer att skriva under FN:s migrationsavtal, vilket syftar till att öka och underlätta migration till medlemsländerna.

Hittills har flera länder – däribland USA, Israel, Ungern, Österrike och Tjeckien – medgett att de inte kommer att skriva under avtalet.

Regeringen försöker i sitt punktformerade utlåtande tona ned de negativa effekterna av att skriva på. Bland annat menar de att avtalet inte är juridiskt bindande samt försöker påskina att det inte kommer att tvinga fram förändringar i nationell lagstiftning kring migrationen.

Samtidigt som de gör detta använder de sig dock av argument om att massinvandring skulle vara något positivt:

”Säker, ordnad och reguljär migration utgör en stor potential för ekonomisk och social utveckling, för den enskilda migranten och dennes familj samt för ursprungs- och destinationslandet. Det råder brist på arbetskraft inom flera sektorer på svensk arbetsmarknad. Arbetskraftsinvandring bidrar till att möta denna efterfrågan” skriver de till exempel.

Det mest orwellianska avsnittet i regeringens utlåtande kommer definitivt i punkt 8, där frågan ”Kommer migrationsramverket att minska yttrandefriheten?” ställs.

”Nej. Mål nr 17 i migrationsramverket talar om vikten av evidensbaserat offentligt samtal och fullt skydd för yttrandefriheten. Det innebär bland annat att stater, i enlighet med internationell rätt, bör arbeta mot rasism och diskriminering av migranter” svarar regeringen vilket alltså innebär att de menar att yttrandefriheten inte hotas av att regimen ska bestämma vad som ska vara fakta samt motarbeta alternativt förbjuda invandringskritik.

I Sverige är det i princip bara alternativa medier som skrivit om självmordsavtalet, som det kommit att kallas av nationalistiska krafter.

Källa:
Ett globalt ramverk för säker, ordnad och reguljär migration (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration)

Sprid artikeln på sociala medier!

Taggat med:

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och läs våran guide för att skapa ett konto här.

 • Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och läs våran guide för att skapa ett konto här.

 • Påläst says:

  Vi har brist på t ex lärare och sjukvårdspersonal p g a den onaturliga befolkningstillväxten. Många yrken kräver att man kan tala bra svenska också. Vi har dessutom gott om arbetskraftsinvandrare både från EU-länder och andra länder redan (inte för att det skulle vara något bra).

 • Caesar-Aurelius says:

  TILLSTÅND FRÅN POLISEN ÄR KLART!

  MYNTTORGET i Stockholm
  Söndagen den 2 DECEMBER 2018!
  Klockan 14-17 ÄR DET SOM GÄLLER!

  https://vk.com/guttersnipe_publications_inc?z=photo-173774073_456239059%2Fwall-157237914_1243

  De nationella regelverken upphör att gälla för att ersättas av överstatliga regelverk. Demokratin kommer att upphöra som koncept. Alla viktiga beslut kommer att fattas av FN. All makt kommer att hamna i en liten elits händer.

 • Folkförrädare!!!

 • Om något land skulle skriva under globalisternas senaste instrument för att ta död på nationalstaten, och skicka världen in i ett nytt mörkt tidevarv, var det ju en riktig lågoddsare att förrädarna i (((sveriges riksdag))) skulle vara bland dom första att sälja ut.


 • Lämna ett svar