Svenskt näringsliv-profil: Invandrarpensionskostnaden ”är en bomb”

INRIKES. ”Pensionskostnaden för utrikes födda är en bomb” skriver Svenskt näringslivs tidigare vice VD i en debattartikel i Dagens industri.

I en debattartikel publicerad i tidningen Dagens industri skriver Janerik Larsson, tidigare vice VD för Svenskt näringsliv, att pensionskostnaderna för utrikesfödda personer ”är en bomb”.

Larsson inleder med att hänvisa till en rapport från Enreprenörskapsforum med titeln Vägar till självförsörjning från 2020:

Vissa kostnader kan antas öka markant över tiden. Pensionsmyndigheten prognostiserar till exempel att pensionskostnaderna för grundskyddet för utrikes födda kommer att stiga från dagens 4,1 miljarder (Pensionsmyndigheten, 2017) till elva miljarder 2030 för att 2060 uppgå till hela 69 miljarder. Enligt prognosen kommer kostnaderna enkom för grundskyddet motsvara 1,2 procent av BNP.

Till detta kommer även kostnader som är svårare att mäta, enligt rapporten som citeras:

Till detta kommer svårkvantifierbara kostnader i form av minskad tillit, kriminalitet och sociala problem i kölvattnet av bristande ekonomisk integration och låg självförsörjningsgrad.

Även information från Pensionsmyndighetens pressmeddelanden beskrivs i debattartikeln. Massinvandringsvågen år 2015 innebär gigantiska kostnader för staten:

Myndighetens analyschef Ole Settergren säger i ett av pressmeddelandena att grundtryggheten som skattefinansieras enbart för de ca 100 000 som fick asyl i Sverige 2015 (inte de 160 000 som sökte) kommer innebära ökade kostnader under perioden 2017 – 2100 som beräknas bli 150 miljarder kronor.

Motsvarande pressmeddelanden och rapporter från år 2016 och 2017 innehåller liknande information. Även om Pensionsmyndigheten påpekar att en del av de som kommit till Sverige kommer betala in till systemet så ökar kostnaderna för grundskyddet ännu mer.

Hursomhelst beskriver Larsson att saker som dessa fallit bort i samhällsdebatten. Nu när situationen ändå blivit som den blivit fruktar Larsson att konsekvensen kommer bli en oseriös politik där partierna försöker bjuda över varandra och för en lånefinansierad politik vars kostnad dumpas på framtida generationer.

Som lösning föreslår Larsson att självförsörjningsgraden bland människor i Sverige måste bli högre.

Sprid artikeln på sociala medier!

Taggat med:

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och skapa ett konto här.

Prenumerera
Meddela om
2 Kommentarer
Äldst
Senaste Mest röstad
Inline Feedbacks
View all comments