Svenskhatet

Den senaste tidens uppmärksammade rasistiska övergrepp av främlingar på svenskor, har föranlett en del diskussioner i massmedia. Som vanligt ligger fokus på förövarna och främlingarna, och hur dessa ska kunna hjälpas på olika sätt, medan brottsoffren och svenskorna mest lyser med sin frånvaro.

Den 19 februari intervjuar Helena Esscher sociologen Masoud Kamali, för den regimtrogna tidningen Dagens Nyheters räkning. Kamali menar att en av orsakerna går att hitta i skolan, framförallt i historieundervisningen. Man borde göra upp med de sista resterna av det västerländska kulturarvet, och införliva mer av skuldpropaganda i undervisningen; skolan måste ”ta konsekvenserna av att det här är ett mångkulturellt land”; större dos av samma gift som redan sånär har förstört Sverige bortom all räddning, med andra ord: ”Man skulle behöva radikalt förändra det man lär sig i skolan till exempel. Att skolan börjar ta konsekvenserna av att det här är ett mångkulturellt land. Man måste kunna säga att Carl von Linné, förutom att vara en enastående vetenskapsman, också var rasist, som tyckte att svarta var mindre värda. Man måste titta på historieböckerna, och det utrymme som ges till exempelvis persernas historia i förhållande till grekernas.”

Ökad rotlöshet
En inte alltför vild gissning torde vara att inspirationen kommer från USA, där ”black history” har börjat få en allt större plats i historieundervisningen. Där får eleverna t ex lära sig att den tyske kompositören Beethoven och den kartagiske fältherren Hannibal var negrer. Den officiella motiveringen till att undervisa i ”black history” brukar vara att de svarta ska få större självförtroende, men som en ”bieffekt” leder det till att de vita barnen får försämrat självförtroende och drabbas av ökad rotlöshet; ett slående exempel på hur sjukt ett mångkulturellt samhälle är redan i teorin. Vems historia ska man undervisa i, när befolkningen består av hundratals olika folk?
De som på politiskt korrekt grund har försökt protestera mot de senare årens drastiska nedskärning av historieundervisningen i skolan, har uppfunnit klyschan att ”den som är trygg i sin egen kultur är bättre rustad att möta andra kulturer”, eller något i den stilen. Man har försökt få det till att det är viktigt att svenskar har goda kunskaper i sin historia för att de inte ska bli patrioter, eller ”rasister” som det heter i politiskt korrekta sammanhang. Men få makthavare har låtit sig luras; de vet mycket väl att det är av avgörande betydelse att svenskarna görs så okunniga om sin historia som möjligt. Goda historiekunskaper skulle nämligen göra det i stort sett omöjligt att få tanken att svenskarna inte existerar som folk att slå rot, vilket i sin tur är ett viktigt steg på väg mot samma tankes förverkligande.

”Det finns inga svenskar”
I de mest verklighetsfrämmande politikernas och journalisternas egna världar, är detta redan ett faktum. ”Det finns inga svenskar och det finns inga gränser”, kunde vi läsa som rubrik på en stort uppslagen artikel i DN den 14 januari. Rubriken var en favoritfras ur en favorituppsats, som deltagit i en uppsatstävling för gymnasister, utlyst av DN tidigare under hösten. Och redan 1997 godtog riksdagen en proposition, nr 97/98:16, där det bl a stod att läsa att:

…ett lands historia fungerar ofta som en förenande länk mellan människor. Eftersom en stor grupp människor har sitt ursprung i ett annat land saknar det svenska folket gemensam historia.
Masoud Kamalis idéer är alltså väl förankrade i makteliten, och är till en del redan förverkligade.
Likväl fortsätter överfallen på unga svenskor. För ett tag sedan var det Helsingborg som stod på tur. Ett ”pojkgäng” – som enligt uppgift bestod av främlingar – attackerade en ensam 15-årig flicka utanför ett diskotek. Flickan flydde från platsen men blev upphunnen och sexuellt antastad. Hon lyckades dock värja sig från regelrätt våldtäkt, varpå hon istället knuffades ner i en bäck. När hon försökte ta sig upp knuffades hon tillbaka ner i det iskalla vattnet. Efter ett tag sprang ”pojkgänget” från platsen. Flickan var då för nedkyld för att kunna ta sig upp på egen hand, men fick hjälp av en förbipasserande, och ambulans tillkallades. Enligt läkare hade flickan kunnat överleva högst en halvtimme till, om hon inte hade fått hjälp.

Utlopp för svenskhatet
Det är svårt att leva sig in det svenskhat som måste florera i dylika ”pojkgäng”. Det här fallet är särskilt intressant, då den sexuella aspekten endast verkar ha spelat en underordnad roll, och attacken övergick till ren misshandel; fem unga män i 17-årsåldern, mot en ensam 15-årig flicka.
Det viktiga verkar ha varit att få utlopp för svenskhatet. Varifrån kommer då detta svårbegripliga hat? Delvis kan nog attackerna förklaras av skillnaderna i kvinnosyn, en kulturkrock helt enkelt, samt pornografins utbredning. Men det är nog inte hela sanningen. Ovanstående exempel handlade ju som nämndes inte så mycket om sex, och dessutom pågår kontinuerligt överfall på svenska pojkar och pensionärer, även om det inte ger några rubriker i tidningarna längre. Men om man tänker efter, kanske det inte är så konstigt trots allt. Det är viktigt att inse att allt detta förakt och hat för Sverige och svenskarna, som våra fiender sprider över oss via sitt inflytande över massmedia och regering – t ex olika försök att göra svenskarna medansvariga till ”Förintelsen” – inte har samma effekt på främlingskollektivet som det har på oss.

Ett folk som inte reagerar
Propagandan är i första hand avsedd till att fylla oss med skuld och självhat, men som en bieffekt fyller den även många främlingar med hat och förakt; men inte för dem själva utan för oss. Dessutom betraktar främlingarna människorna i massmedierna och i regeringen som representanter för oss svenskar (inte som vi patrioter upplever dem: som representanter för en svenskfientlig förtryckarregim). Och vem kan känna annat än förakt för ett folk som inte anser sig ha rätt att existera? Vem kan fyllas av annat än vämjelse inför ett folk som inte reagerar när främlingar våldtar dess kvinnor? Om man därtill lägger att alla främlingarnas problem härrör från svenskarnas ”diskriminering”, så har vi måhända hatet i en liten ask.

En försmak
En slutsats vi kan dra av detta är att det stillsamma insomnande av vårt folk, via bastardisering och låga födelsetal, som många självhatande svenskar har hoppats på, aldrig kommer förverkligas. Om vi kommer försvinna ur historiens ljus, så kommer det ske på samma sätt som otaliga folk innan vårt: via kaos, massvåldtäkter, folkmord och nationell förnedring. I massmedia kommer det maskeras som ”framsteg”, ”kriminalitet”, ”pojkgäng”, ”nödvändig utveckling” och Gud vet vad, men bakom lögnerna kommer det dölja sig en bister och grym verklighet; en verklighet vi redan nu fått en försmak av.

Sprid artikeln på sociala medier!

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och skapa ett konto här.

Prenumerera
Meddela om
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments