Svenskarnas parti läggs ner!

INFORMATION. I skrivande stund har det bekräftats att Svenskarnas parti lägger ner. Partiet meddelar detta i ett pressmeddelande på sin hemsida.

1-maj-2014

Beslutet att lägga ner partiet ska ha fattats vid ett möte den 10 maj dit partiets organisatörer och representanter hade kallats.

I pressmeddelandet som är undertecknat av partistyrelsen går de igenom partiets historia och framgångar innan man tar upp förra årets valresultat som ett stort bakslag och skriver följande:

Valresultatet var ett hårt slag mot partiet och såväl pressen som de som tidigare stått beredda att ta steget fram tog istället ett steg tillbaka och tystnade. Möjligheten att nå nästa nivå på den politiska stegen, att få in de nya organisatörer och partiföreträdare som behövdes, försvann. Den relevanta frågan blev nu huruvida det vore troligt att anta att den möjligheten skulle infinna sig inom rimlig tid igen. Detta slag mot verksamheten visade sig även i en eftervalsundersökning som genomfördes där knappt hälften av partiets kandidater meddelade sig säkra på att de ville kandidera igen. Redan inför valrörelsen lämnade en person partistyrelsen utan att någon ersättare kunnat utses och efter valet har flera distriktschefer lämnat sina poster, ett par redan före en efterträdare kunnat utses och de flesta platserna står fortfarande tomma. En bra bit in i maj har fortfarande inte hälften av medlemmarna förnyat sitt medlemskap, trots att ett flertal påminnelser har skickats ut. Tidigare under året gjordes även ett utskick till samtliga medlemmar från 2014 angående att försöka styra upp och inventera organisationen, men för få svar inkom för att organiseringen av sådana möten skulle kunna anses betydelsefulla. Att samla enstaka personer på spridda orter måste inses inte vara lösningen på den organisatoriska uppryckning som hade behövts inom partiet då det sedan allt för lång tid har varit allt för få som arbetat med allt för mycket. Denna organisatoriska brist har lyfts upprepade gånger, bland annat vid flera av partiets årliga höstkonferenser, men tyvärr utan något bestående resultat, och när partiet lade ner sin satsning med tidningen Realisten och varslade för att fler verksamheter kan komma att drabbas av samma öde om inte fler tar steget fram, så gav det tyvärr inte heller någon större respons. Det bakslag som partiet har drabbats av går inte heller att avfärda som ett acceptabelt temporärt sådant, utan faktum är att partiet har tappat sitt momentum vilket gör den nyrekrytering, som är avgörande för att kunna fortsätta på den parlamentariska utvecklingsstegen, näst intill omöjlig inom överskådlig tid. Innan det är möjligt måste det troligtvis infinna sig ett större generellt missnöje med Sverigedemokraterna, vilket mot bakgrund av den invandringskritiska opinionens acceptans för deras nyligen blottade organisatoriska brister antagligen kräver att de först kan börja påverka och visa resultatet av den politik de förespråkar innan reaktionerna kommer på just denna. Det är inte rimligt att tro att det kommer ske inom kort och risken är dessutom överhängande att det vid ett sådant scenario snarare skulle startas nya alternativ utanför SD, vilket ytterligare skulle sänka chanserna att rekrytera till just Svenskarnas parti.

Avslutningsvis skriver partistyrelsen följande:

Med facit i hand; med allt för få organisatörer, för svag nyrekrytering av organisatörer och företrädare samt ett valresultat som inte möjliggör en situation där det inom rimlig tid går att återuppbygga och få ännu större förtroende än det som fanns på valdagen 2014 – vilket hade underlättat nyrekryteringen av organisatörer och företrädare och återigen gjort det möjligt att nå nästa nivå på utvecklingsstegen – så anser vi att det inte vore ansvarsfullt att fortsätta bedriva Svenskarnas parti som ett partipolitiskt alternativ. Det vore inte rätt mot de fantastiska eldsjälar som finns inom partiet att låta partiet tyna bort, något som det finns flera tidigare exempel på inom svensk nationalistisk historia. Med de förutsättningar vi har i organisationen och efter valet är det vår övertygelse att det är större chans att ett nytt politiskt alternativ utkristalliseras när opinionen är redo för det, än att de personer som då kan tänkas vilja ta steget fram gör det genom att gå in i ett parti i motvind. Tiden för ett bredare stöd för ett svenskt etnonationalistiskt parlamentariskt parti var bevisligen inte rätt just nu utefter de förutsättningar som Svenskarnas parti har haft, även om det är vår fulla övertygelse att ett etniskt svenskt Sverige kommer att kunna återupprättas. Mot bakgrund av de fakta som föreligger så är det vårt ansvar som politisk ledning att ta beslut om ett avslut, oavsett att vi önskat annorlunda. Beslutet om partiets upplösning diskuterades igenom vid ett möte under söndagen den 10 maj, dit organisatörer och representanter hade kallats.

Avslutningsvis vill vi tacka alla de som engagerat sig i och stött Svenskarnas parti under åren – ert arbete har inte på något sätt varit förgäves. Även om vi inte nådde hela vägen fram så har partiet gjort stor skillnad för utvecklingen av den svenska opinionen och har varit en viktig del i den slutliga återgång till en svenskvänlig politik som kommer tids nog. Att just Svenskarnas parti är det politiska alternativ som håller i rodret när de politiska målsättningarna om ett svenskt Sverige uppnås är inte, och har aldrig heller varit det viktigaste, det viktigaste är att målen uppnås. Att Svenskarnas parti upplöses innebär alltså inte på något sätt att engagemanget upphör, utan det kommer enbart ta sig andra former. Svenskarnas parti har varit mycket mer än ett traditionellt politiskt parti och den verksamhet som ligger utanför det rent partipolitiska, så som publicistisk verksamhet, att skapa idédebatt och att verka för att sprida den etniska nationalismens tankegods till allt bredare lager i samhället kommer att fortsätta i enlighet med de resurser som finns till förfogande. För att säkerställa att de resurser som samlats i partiet fortsätter förvaltas så att de är till gagn för svensk nationalism kommer en stiftelse eller liknande att startas. Återigen: den nationalistiska verksamheten som sådan upphör inte för att Svenskarnas parti upplöses, utan vi accepterar situationen sådan den är och att vi nu har nått så långt vi kunde på just denna vägen mot våra mål, och måste därför välja nya vägar för att så effektivt som möjligt fortsätta arbetet för att slutligen kunna uppnå målsättningen om ett tryggt svenskt Sverige.

Källa:
Svenskarnas parti upplöses

Sprid artikeln på sociala medier!

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och läs våran guide för att skapa ett konto här.

Lämna en kommentar

Please Login to comment
  Subscribe  
Meddela om