Svenska FN-förbundet arbetar för snart organisationsförbud

Vi har under en lång tid kunnat se, på senare tid tydligare än någonsin, hur systemets alla tentakler arbetat för att genom lag förbjuda oss. Nu slår svenska FN-förbundet på trumman för att driva igenom ett organisationsförbud genom vilket det demokratiska åsiktsförtrycket med tydlighet skulle åskådliggöras.

I fredags, den 21:e mars, dagen utsedd till ”Internationella dagen mot rasism”, gick Svenska FN-förbundet ut med ett pressmeddelande avsett som ytterligare påtryckning för ett framtida organisationsförbud.

Pressmeddelandet, vilket är undertecknat av förbundets ordförande Aleksander Gabelic, samt dess generalsekreterare Bonian Golmohammadi, är ett försök att hävda att det skulle vara Sveriges lagstadgade skyldighet att genomdriva ett förbud mot ”rasistiska organisationer”.

Man hänvisar till Sveriges tidigare godkännande av FN:s konvention mot rasdiskriminering, och menar därigenom att det är statens skyldighet att genomdriva organisationsförbud. Detta stämmer dock inte, eftersom konventionen enbart uppmanar, inte kräver, staterna att förbjuda nationella organisationer. Men detta är något som lobbyisterna i Svenska FN-förbundet är väl medvetna om, vilka därför vidarehänvisar det hela till FN:s regler, vilka säger att samtliga undertecknade artiklar skall efterföljas, såtillvida inte någon reservation mot den aktuella artikeln föreligger.

På liknande manér slår man bort argumentet om att yttrande- och åsiktsfriheten bör skydda nationella organisationer. Man hänvisar här till Europakonventionen, enligt vilken ”missbruk” av rådande friheter är förbjudet.

Är då nationella värderingar och ideal, av våra fiender kallat rashat och hets, ett verkligt missbruk av den grundläggande åsikts- och yttrandefriheten? Ja, om man frågar Svenska FN-förbundets ledande främlingar så är det naturligtvis just så. Detta argument uppbygger de båda med det faktum att ”såväl FN:s rasdiskrimineringskommitté som Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter säger att rasism är oförenligt med demokratiska principer”.

Så, genom ständiga hänvisningar till gummiparagrafer och anpassbara regler kan man troligtvis utan något större besvär, inte minst med hjälp av den antinationella medians senaste pådrag, ganska enkelt driva igenom ett organisationsförbud, vilket inte minst skulle påverka motståndsrörelsen.

Den enda fråga som kvarstår är huruvida våra fiender har mod att ge sig på detta vågspel, vilket möjligtvis skulle få fler svenskar att inse det demokratiska hyckleriet än vad ett liknande förbud skulle avskräcka svenskar att organisera sig i befrielsekampen.

En sak står dock säker – Svenska motståndsrörelsen kommer aldrig sluta kämpa, förbud eller ej!

Sprid artikeln på sociala medier!

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och skapa ett konto här.

Prenumerera
Meddela om
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments