Staten anställer allt fler invandrare

SVERIGE. Staten anställer allt fler invandrare och antalet statligt anställda med svensk bakgrund minskade rekordsnabbt förra året. Det visar en ny rapport från Arbetsgivarverket.

En ny rapport från Arbetsgivarverket visar att 2012 hade var fjärde person som nyanställdes av staten invandrarbakgrund. Rapporten visar vidare att andelen nyanställda med utländsk bakgrund hela tiden ökat under perioden 2003-2012.

”Totalt har nu 15,2 procent eller cirka 36 000 statsanställda utländsk bakgrund”, står det också att läsa i rapporten. Vidare avslöjar rapporten att staten ser ett egenvärde i att anställa fler invandrare:

Bland de prioriterade arbetsgivarfrågor som ska ligga till grund för de statliga arbetsgivarnas arbete, återfinns att tillämpa ett inkluderande synsätt och därmed ta till vara och utveckla den kompetens som verksamheten behöver för en effektiv verksamhet och ökad mångfald. För att säkerställa en långsiktig kompetensförsörjning och stödja en effektiv verksamhet som lever upp till medborgarnas krav på kvalitet och service, är det angeläget att öka andelen anställda med utländsk bakgrund. På en övergripande nivå är det viktigt att följa utvecklingen av andelen med utländsk bakgrund i de statliga verksamheterna.

Högst andel anställda med utländsk bakgrund finns det inom verksamhetsinriktningen Utbildning. Näst flest anställda med utländsk bakgrund finns det inom verksamhetsinriktningen Socialt skydd, vilket bland annat omfattar Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

I rapporten definieras en person med utländsk bakgrund som en individ som antingen är född i ett annat land än Sverige eller är född i Sverige men har två föräldrar som är utrikes födda.

Källa:
Nästan var fjärde nyanställd i staten hade utländsk bakgrund år 2012

Sprid artikeln på sociala medier!

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och skapa ett konto här.

Prenumerera
Meddela om
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments