Språkets makt

PÅVERKAN. Mikael Karlsson resonerar här kring språkets makt att forma våra tankar.

Appliedlinguistics_wordle4

Ett språk är en grundläggande förutsättning för att en grupp ska kunna uppnå någon högre kulturell nivå. Att kunna uttrycka idéer och koncept kräver ett språk, som dessutom måste kunna utvecklas och specialiseras för att nå nya nivåer i takt med den kulturella utvecklingen. Vetenskapligt fackspråk är ett exempel på detta. Varje tanke måste kunna uttryckas med ord och meningar för att kunna realiseras.

Inom djurvärlden sker kommunikation med lukter, kroppsspråk, läten och vissa beteenden som instinktivt tolkas av mottagaren. Människan är givetvis inget undantag, men ovanför denna instinktiva nivå har vi utvecklat ett språk för att hantera abstrakta koncept, för att kunna samarbeta och utvecklas på det kulturella planet. Detta har varit en evolutionär fördel genom historien. Det önskvärda är alltså att tanken påverkar språket, så att man för en given tanke har ett lämpligt ord, eller uppfinner ett nytt som är lämpligt att använda.

I kampen om makten över människors tankar, känslor och i sista hand agerande har man länge vetat att det finns ett omvänt samband, det vill säga att språket påverkar tanken. I George Orwells dystopiska roman 1984 får vi bekanta oss med begreppet nyspråk. Regimen avser i boken att stegvis beskära sina undersåtars tankefrihet genom att begränsa språket. Genom språklig fördumning ska undersåten till sist endast kunna formulera kritik mot systemet, som gestaltas av den övervakande Storebror, genom infantila fraser som ”Storebror är obra”. All möjlighet till vidare argumentation försvinner eftersom språket är så fördummat och saknar all nyans, och i och med det neutraliseras fritänkande personligheter.

newspeak

Idag praktiseras inte tankeförtryck av en allsmäktig stat som Orewell förutspådde. I stället formas önskvärda tankemönster av löst sammansatta nätverk eller på ytan konkurrerande krafter med liknande intressen. Universitet och tankesmedjor producerar och media lanserar uttryck och fraser som laddas med ett önskat värde. Henrik Pihlström skrev nyligen att ”det finns inga nazister” vilket illustrerar processen tydligt. Man har från högre ort laddat ordet nazist med så starka negativa värden att det skär sig med verkligheten. Ingen människa kan leva upp till ordets önskade betydelse och därmed kommer ingen kunna hitta en ”nazist” i verkligheten.

Rasist är, vågar jag påstå, fortfarande ett ord som man lyckats ladda negativt och projicera på motståndare till den av etablissemanget önskade agendan. Förvisso har ökande problem med det mångetniska projektet fått många människor att antingen omvärdera ordet eller nedprioritera det i bedömningen av ”rasisten”. ”Han må vara rasist, men ligger det något i det han säger?” är ett tankesätt som innebär att den inprogrammerade reaktionen på ordet fortfarande är densamma men minskar i betydelse. Tillsammans med samhällsutvecklingen, som kommer att göra även nordbor mer etnocentriska, kan avdramatisering av ”rasism” ge detta resultat. Tyvärr resonerar många kring invandringens problematik med inledningen ”Jag är inte rasist, men…” vilket tyder på att den önskade effekten av ordet ”rasist” fortfarande finns kvar i för stor utsträckning.

Ett positivt fall, där fritt tänkande människor tillsammans med oberoende media lyckats vända ett positivt laddat uttryck till ett negativt sådant, är benämningen ensamkommande flyktingbarn. Den insats som krävs för att kalla skäggiga herrar från Mellanöstern och Nordafrika för barn och framkalla den naturliga sympati som människor känner för barn för att kunna sälja in dessa välfärdsturister till en i grunden skeptisk befolkning, var mer än vad etablissemanget mäktade med. Nordisk Ungdoms besök på ett boende för att skänka leksaker till de brådmogna barnen kan ses som spiken i kistan för konceptet. Numera heter det i folkmun ”skäggbarn” när man talar om ensamkommande flyktingbarn, vilket är ett pinsamt misslyckade för systemet och ett litet steg på vägen mot vårt folks befrielse.

Flattr this!

 • Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här.

 • Domaren says:

  Mycket bra artikel! Språkets makt är något vi kommer ha anledning att återkomma til vid flera tillfällen.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +36 (av 40 röster)
  • Lingonet says:

   Ett av de bästa sätten att utrota ett folk är att ta ifrån dem sitt språk och sin kultur(läs: ”Svenska” Akademin, Mona Saleim.
   Jag köpte för ett tag sedan en gammal (Karl XII 1703) Bibel i en bokhandel, språket och typsnittet var den tidens gällande.
   Det tog mig cirka 1 dag att läsa och förstå innehållet, jag är trots allt sedan 100 tals generationer Svensk.
   Jag vill uppmana alla motståndsmän och kvinnor att göra detsamma, inte nödvändigtvis Bibeln, men en bok från tidigare sekel, och läsa densamma.
   Om dessa Svenskhatare försöker alienera oss från vårat eget språk, kan vi åtminstone bevara det i folksjälen innan dessa böcker hamnar i bålet.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: +3 (av 3 röster)
   • Lingonet says:

    Appropå: jag lägger ett förslag till att bilda en sVENSKa Kamelkommiten, (ex vis i Rinkeby,Rosengård etc.) med uppgift att revidera det judiska språket hebreiska, då jag har vissa problem med att fatta ett enda iota av det.
    Obs: satir

    VA:F [1.9.22_1171]
    Betyg: +1 (av 1 röst)
 • ”Ty jag hade lärt mig förstå det judiska folkets språk; det talar för att dölja eller åtminstone beslöja tankarna, och dess verkliga mål står alltså inte att finna i källtexten utan slumrar väl dolt mellan raderna.”

  Mein Kampf – Del 1 – Kapitel 2

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +42 (av 50 röster)
 • Petter Jönsson says:

  Detta är givetvis ett mycket viktigt ämne då PK-media ständigt försöker förvränga/skapa ord som hjälper dem i deras agenda att få folk att tänka som dem vill.

  På flashback finns en egen tråd om detta ”Medie-vänsterns propaganda-vokabulär — förslag behövs?”

  https://www.flashback.org/t479982

  Några exempel ur tråden:
  Extremhöger = ytterst flexibelt uttryck som även omfattar politiska grupperingar som gillar folkhem, protektionism och höga skatter.
  Högerpopulism = se extremhöger.
  Vänsterpopulism = används aldrig.
  Förstamajdemonstration = Den dag på året då en samlad vänster går ut på gator och torg och demonstrerar mot det samhälle de själva styrt i åttio år.
  Busungar = Beväpnade unga invandrare
  Pojkstreck = Unga invandrare som använder vapnen
  Barbariet = Ursvenskhet
  Utsatta eller svaga grupper = Alla människor som inte är medelålders vita män
  Frihetskämpe = Socialistisk gerillasoldat i Latinamerika, jmfr terrorist
  Arbetarområde = Område där det förr bodde svenska arbetare, men som nu är ett invandrargetto där ingen jobbar.
  Gömd flykting = Det som i andra länder än Sverige kallas illegal invandrare
  immigranter utan uppehållstillstånd = illegala invandrare

  osv. osv. finns massor i tråden.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +29 (av 39 röster)
  • Anonym says:

   Alla människors lika värde = Svenskarna är mindre värda än invandrarna.
   Mångfald = Färre svenskar, Folkutbyte
   Invandrare = Kolonisatörer
   Antirasism = Antivitism
   Antirasist = Antivit

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: +22 (av 34 röster)
 • Petter Jönsson says:

  Några av PK-medias ord där man lätt urskiljer hur de manipulerats vid en jämförelse:

  Någon som gillar Sverige = Rasist
  Inte gillar Sverige = Anti-Rasist

  20-30-åriga invandrare = Flyktingbarn
  20-30-åriga svenskar = Unga arga män

  AFA/RF-demonstranter som kastar sten = aktivister
  Nationella demonstranter = nazister

  Svensk slår invandrare = hatbrott
  Invandrare slår svensk = normalt brott

  Kritisk mot svensk kultur = kritik
  Kritisk mot islam = Islamofobi
  Kritisk mot judendom = Anti-Semitism

  Vänsterterrorist = Frihetskämpe / partisan
  Stor vänsterdemonstration = Folklig demonstration

  Bara några jag kom på nyss. Ett mönster är att PK-media ständigt beskriver sig själva och såna de sympatiserar med i så positiva ordalag så möjligt, medan man svartmålar och använder negativa ord när man beskriver fienden. Men de ska ändå inte vara så uppenbart så det märks för tydligt och gemene man genomskådar PK-medias politiska agenda och propaganda.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +28 (av 36 röster)
  • Anonym says:

   Invandrare som begår brott = Svenskar
   Invandrare som åker på jihadresa = Svenskar
   Outbildade analfabeter från tredje världen = Entreprenörer

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: +18 (av 28 röster)
   • Anonym says:

    Kritik mot feminismen = Kvinnohatare, gubbslem
    Feminister som hatar mot män = Föredöme
    Kritik mot homolobbyn = Homofob
    Sexuell propaganda riktat mot barn = Tolerans

    VA:F [1.9.22_1171]
    Betyg: +17 (av 25 röster)
   • Anonym says:

    Myter = Obekväma sanningar som till varje pris ska tystas ner.
    Främlingsfientlig = Realist
    Utmaning/Utmaningar = Det går åt helvete med Sverige pga invandringen.
    Expert = Fejkhistoriker eller våldsbejakande kommunist med kriminellt förflutet.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Betyg: +11 (av 17 röster)
  • Thing says:

   Ifrågasättande av en myndighets förklaring till ett skeende = Konspirationsteori

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: +11 (av 15 röster)
 • "Elittyckare" says:

  Jag har studerat lingvistik på högskolenivå under två terminer och därmed grubblat över huruvida Sapir-Whorf-hypotesen (föreställningen att den unika grammatiska uppbyggnaden hos ett språk ger upphov till en annorlunda perception och därmed en unik världssyn) är valid eller ej. Är det rimligt att hävda att vi vilka fostrats till att placera objektet efter huvudverbet, böja adjektiv samt skilja på genus och numerus i motsats till vissa östasiatiska språk är mer benägna att hjärntvättas än exempelvis en medborgare i Taiwan? Vad anser författaren?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +9 (av 13 röster)
  • Svampbob says:

   Är inte författaren men svarar ändå. Jag anser Sapir-Whorf-hypotesen delvis är sann då när man tänker oftast tänker med ord. Det man inte kan benämna med något ord blir också svårt att tänka om. Desto mer ingående och exakt man kan beskriva det i ord desto mer detaljerade blir också tankarna om saken.

   Men Sapir–Whorf-hypotesen säger också att en persons världsuppfattning styrs av språket det håller jag inte med helt om därför skrev jag i början bara ”delvis sann”. Språket har absolut påverkan på det som känner man bara till orden ”god” och ”ond” då blir de också så att man använder de orden i tankarna när man beskriver olika saker i världen.

   Världsuppfattningen styrs mest av vad människor matas med för information från omvärlden, framförallt TV/media. Så som man läser om där blir också lätt den synen man får på omvärlden.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: +12 (av 14 röster)
   • "Elittyckare" says:

    Du har en bra poäng. Om det endast är möjligt att värdera ting med enbart etiketterna ”bra” eller ”dålig” från ordboken utan femtio nyanser av en gråskala däremellan så blir vårt tankesätt MYCKET svartvitt, inflexibelt och dogmatiskt. Hela tillvaron kantas givetvis av moraliska dilemman (abort, doping, väpnad invasion med mera) där det inte räcker med antingen smaragdgrönt eller blodrött. Bra svarat, Svampbob!

    VA:F [1.9.22_1171]
    Betyg: +5 (av 9 röster)
 • Anonym says:

  Klockrent! Har filosoferat om detta förut och även tänkt skriva om det, men tyvärr är jag lite för dålig på att uttrycka mig i skrift.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +8 (av 12 röster)
  • Svampbob says:

   Många har svårt komma igång med skrivande. Men har du tankar om det är det absolut en bra idé att skriva ner dem. Du kan börja med att bara skriva ner massa stödord om sånt du tänker på (så du inte glömmer bort det). När du fått ihop en del kan du försöka fylla ut med mer kompletta meningar. Sen försök få meningarna sammanhängande så de bildar en artikel.

   När du är klar se den som ett första utkast och visa den för andra för höra vad de tycker, t.ex. kan du skicka den till Nordfronts redaktion. Vissa saker kanske behövs skrivas om eller förtydligas för andra ska bättre förstå ditt budskap.

   Många har svårt komma igång och börjar alltid med första meningen som de har svårt få ihop och kör fast direkt. Skriv istället artikeln i den ordningen du vill och sätt ihop den efterhand.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: +17 (av 19 röster)
   • sören turesson says:

    oerhört bra och insiktsfulla råd. Men också släpp den där inre kritikern som sitter någonstans mellan själen och tangenterna

    VA:F [1.9.22_1171]
    Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Nordseegermane says:

  ”Genom språklig fördumning ska”

  Hellre: Genom språklig fördumning skall

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +4 (av 8 röster)
 • Anonym says:

  ”Hen” är väl bland de bästa exemplen. Utan ord för ”han” och ”hon” blir det ju tämligen svårt att hävda könsskillnader och könsroller. Exakt hur skall man hävda skillnader om alla bara är hen?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +10 (av 16 röster)
  • "Elittyckare" says:

   Intressant resonemang! Det ligger säkert i FI:s intresse att välja in lojala genusvetare, etnologer och idéhistoriker i Svenska akademien och rensa SAOL och SAOB från förment subversiva könsrelaterade ord vilka utgör ett hot mot Gudrun Schymans tvångsandrogyna dystopi.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: +8 (av 14 röster)
 • ”Rasist är, vågar jag påstå, fortfarande ett ord som man lyckats ladda negativt och projicera på motståndare till den av etablissemanget önskade agendan.”

  Man har redan lyckats att i sann orwellsk 1984-anda förändra den semantiska betydelsen av ordet rasism, våra ordböcker, om man jämför med på 50-talet och bakåt:

  http://johanbjornsson.blogspot.se/2006/10/1984.html

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +5 (av 9 röster)
 • Jan L says:

  Orwell är inne på samma linje som Strindberg i En blå bok 3-4 där han skriver om tankelagarne som överklassen stiftar för underklassen. Byt ut ”överklassen” mot den judiska massmedian så har vi en exakt beskrivning av verkligheten i Sverige år 2015.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +14 (av 18 röster)
 • Herr Larsson says:

  Den mänskliga upplevelseapparaten tar in avgörande delar av sin omgivning via sinnesorgan för tolkning och vidare hantering av det affektiva systemet genererande vidare högre kognitiv produktion, där språkförståelse kommer som en given del, tänker jag.

  Med ovan skrivna kan man fundera vilka konsekvenser dissonansen mellan den ”affektiva grytan” och ett förljuget språkbruk får. Jag menar att det rimligen borde finnas källor till mången psykisk åkomma och mentalt illamående/tillkortakommanden när kroppen talar ett språk och högre kognitiva filter ett annat. Högst troligt finnes här materiell för mången vetenskapligt sinnad att undersöka…

  Sådana här texter gillar jag personligen extra mycket. Tack Mikael och välkommen med mer!

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +6 (av 12 röster)
 • unvisible says:

  Denna artikel kommer kunna användas för att avväpna meningsmotståndarna.

  Se till att spara den i propaganda eller nordfront mappen på webbläsaren så ni kan slänga fram den om någon meningsmotståndare börjar ta till negativt laddade uttryck då argumenten tagit slut.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +4 (av 12 röster)
 • Andreas says:

  Formuleringskonsten hör till det emotionella känslotänkandet! Därför kommer det mentala(Ariska) tänkandet genom begrepp och perspektiv(flera perspektiv), alltid att vara överlägset! Problemet är bara det att den Ariska rasen är i ett sorgligt stadium av förfall och lever inte på sin egentliga nivå.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +1 (av 9 röster)
 • Sören says:

  precis ! nu tar vi detta kamp pirater

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: -1 (av 3 röster)

 • Kommentera

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *