Slaget vid Thermopyle

Dagens datum 11 augusti: Detta datum år 480 före vår tidräkning stod slaget vid Thermopyle där dryga 5000 greker och spartaner kämpade tappert mot en armé av hundratusentals perser. Datumet är omtvistat men den 11 augusti är det mest gångbara bland olika historieförfattare.

Under antiken var Grekland uppsplittrat i närmare 700 småstater. Det som var gemensamt för de flesta var att det var kulturellt sett mycket högstående stater befolkade av arier. Grekland angränsade till dåtidens mäktigaste imperium, Persien, som sträckte sig ända bort till Indien österut och omfattade en femtedel av jordens befolkning.

Perserna kontrollerade också en del grekiska stater i nuvarande Turkiet. År 499 revolterade dessa grekiska stater mot perserna och blev även understödda av Aten. Revolten blev lyckad och grekerna i öst vann åter ett kortvarigt självstyre innan perserna återtog kontrollen. Persernas kung Darius beslutade att hela Grekland måste stå under persisk kontroll och gjorde därför vid ett par olika tillfällen misslyckade försök att anfalla Grekland.

Darius dog och hans son Xerxes övertog det persiska imperiet. Xerxes var fast besluten att lyckas där hans far hade misslyckats och ägnade därför fem år åt att samla ihop den största armén som världen ditintills skådat. Män från alla raser och från alla rikets hörn samlades för att underkuva grekerna en gång för alla. Siffror på hur många mannar armén bestod av varierar från 150 000 till flera miljoner. Vad som är säkert är att det var en gigantisk armé. Enligt historikern Herodotos torkade armén ut hela floder där den ryckte fram för att släcka mannarnas törst…

Inga av de grekiska staterna skulle ensamma kunna stå emot denna enorma persiska här. Därför gjordes ett försök att skapa en alliansLeonidas_I_of_Sparta där Sparta och Aten stod som initiativtagarna. Endast 70 av de 700 staterna hörsammade kallet och slöt upp bakom Spartas kung Leonidas. Att det var just kung Leonidas av Sparta som kom att bli ledare för den grekiska armén var ingen slump. Spartanerna hade en lång krigshistoria bakom sig och var kända som de bästa av krigare. Redan som sjuåringar började de spartanska barnen att utbildas i krigets konst.

Leonidas fick enligt historien rådgivning av ett orakel som berättade att Spartas kung skulle stupa under slaget, alternativt skulle hela Sparta utrotas. Att Sparta skulle förintas var inget alternativ och Leonidas anande därför att de skulle förlora slaget mot perserna och att han själv skulle dö på kuppen. Han var dock mån om att få en ärofull död och var fast besluten att fördröja och decimera den persiska hären så mycket som möjligt. Enligt lagen fick spartanska krigare aldrig fly från slagfältet utan måste alltid kämpa till seger eller död. Eftersom Leonidas visste att de skulle förlora striden valde han ut endast 300 män till slaget. Resterande skulle stanna kvar och försvara Sparta. Leonidas handplockade 300 av sina bästa män och hade dessutom kriteriet att alla var tvungna att vara fäder så att deras ätt ändå skulle leva vidare när de dog.

Förutom de 300 spartanerna skulle den grekiska armén komma att bestå av ca 4900 greker. Oddsen var alltså inte de bästa; 5200 man mot hundratusentals i den persiska hären. Grekerna som noggrant följde den persiska arméns rörelser kunde gissa sig till att de skulle ta vägen om bergspasset i Thermopyle för att på snabbaste vis kunna avancera mot Aten. Passet i Thermopyle var smalt, ca 10 meter brett. Leonidas valde att barrikadera detta för att jämna ut oddsen. Om slaget stod i bergspasset kunde perserna bara utnyttja en liten del av sin armé åt gången.

När Xerxes anlände till Thermopyle med sin gigantiska här och såg grekernas dryga 5000 soldater, antog han att det inte skulle behöva offras några liv utan skickade istället fram ett sändebud för att få grekerna att lägga ner sina vapen. Svaret från grekerna blev: ”Kom och ta dem!”

Xerxes frågade sin rådgivare Demaratus om grekerna verkligen skulle kunna tänka sig att utmana honom. Demaratus förklarade att Sparta aldrig skulle ge sig frivilligt. Spartanerna kommer, oavsett om oddsen talar till deras för- eller nackdel, att slåss till sista man.
Xerxes skrattade åt Demaratus och påpekade att grekerna befann sig i ett hopplöst numerärt underläge. Samtidigt var Xerxes rosenrasande över att ett sådant fåtal greker inte visade respekt för honom. Perserna slog ändå läger för att vänta ut grekernas reträtt. I fyra dagar väntade de utan att grekerna rörde sig någonstans. Till sist på den femte dagen tog Xerxes tålamod slut och han valde att anfalla grekerna.

5000 persiska bågskyttar ställde upp och avfyrade pilsvärmar som sägs ha varit så massiva att de täckte solen. Detta var verkningslöst mot grekernas rustningar och sköldar. Därefter stormade 10 000 perser mot bergspasset där grekerna, med de 300 spartanerna i spetsen, hade ställt sig längs hela passets bredd med överlappande sköldar och långa spjut riktade rakt mot fienden. Tack vare spartanernas överlägsna taktiska skicklighet kunde inte perserna bryta igenom den grekiska försvarslinjen. Då de inte hade någon chans att flankera sin fiende spelade deras överlägsna antal ingen större roll och de led stora förluster. Tusentals perser stupade innan de tvingades till förnedrande reträtt med bara 2-3 döda spartaner som resultat.

the-battle-of-thermopylae-300

Xerxes blev ännu argare och skickade fram 10 000 av sina bästa soldater, de s.k. Odödliga. När dessa närmade sig låtsades grekerna retirera för att sedan snabbt vända om och överraska de Odödliga. Även dessa persiska elitsoldater nedgjordes utan att lyckas ta död på särskilt många av grekerna.

Leonidas var mycket nöjd och Xerxes var motsatsen. Dock visste Leonidas om att det fanns en akilleshäl i deras försvar. Det fanns nämligen en bergsstig som ledde runt passset. Med förhoppning om att perserna inte skulle finna stigen hade bara 1000 greker satts till att försvara den vägen.

Perserna kände inte till stigen förrän på slagets tredje dag då en grek vid namn Ephialtes sålde ut sitt folk för judaspengar genom att visa Xerxes stigen i utbyte mot rikedom. 20 000 man ur den persiska hären började ta sig runt bergspasset. När grekiska spanare upptäckte detta meddelade de direkt Leonidas. Leoindas skickade iväg alla greker mot perserna men valde att själv stå kvar med sina spartaner i bergspasset. Runt tusen Thespianer vägrade att följa Leonidas order och stannade istället även de för att slåss i bergspasset, trots att de visste att det var ett självmordsuppdrag.

Leonidas visste nu att döden var mycket nära och att slaget snart skulle vara över. För att fördröja den persiska armén maximalt och lyckas ha ihjäl så många perser som möjligt innan hans hjärta skulle sluta slå, valde han att ta ut sin armé från bergspasset och mer öppet bekämpa perserna.

Bägge sidorna led nu stora förluster och spartanerna var totalt omringade av perser. Man valde efter ett tag att retirera till en kulle där de sista spartanerna med Leonidas i spetsen tappert kämpade till sista blodsdroppen med spjut, svärd och knytnävar om vapnen hade gått sönder.

Thermopylae3

Xerxes lät efter segern fästa Leonidas huvud på en påle. Han var också mycket noggrann med att begrava sina egna stupade. Inte för att han ville ge dem en värdig begravning utan för att han inte ville att omvärlden skulle få skåda hur många perser som fallit offer för de få grekerna.

Perserna drog efter slaget vidare söderut, erövrade Aten och brände Akropolis. Leonidas hade inte lyckats stoppa perserna, men hans mod och offervilja levde vidare som exempel och förebild för andra greker. Snart kunde persernas vilja att införliva Grekland i sitt rike krossas en gång för alla vid Salamis och Plataea. Enligt flera historiker hade grekerna inte kunnat slå tillbaka perserna utan att Leonidas och hans 300 spartaner hade satt standarden för motståndet först.

800px-Leonidas_monument
Ett monument på platsen rest till Leonidas ära.

Artikeln publicerades urspsrungligen 2013-08-11.

Dela artikeln på sociala medier:

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här.

Lämna en kommentar

31 Kommentarer till "Slaget vid Thermopyle"

Meddela om
avatar
Sortera efter:   Senaste | Äldst | Mest röstad
Angantyr
Gäst
Nybörjare
Angantyr

Leonidas och hans spartaner personifierar det ariska hjälteidealet med sin offervilja för ett högre mål och tyvärr finns ju också motsatsen med i denna sanna och fantastiska historia i form av Ephialtes. Vi har många ”Ephialtes” i maktställning numer!

Johan Den Ariska
Gäst
Nybörjare
Johan Den Ariska

Skillnaden är att vi idag har betydligt fler av Ephialtes sort än spartaner.

Det som är naturligt och vackert – Tjäna sitt land och sitt folk anses idag som något fult medan landsförrädare likt Ephialtes hyllas.

Revolt
Gäst
Nybörjare
Revolt

Har en staty av Leonidas här hemma. Den är gjort efter någon form av museiföremål minns jag, och i mässing. Köpte den som barn då jag var på Kreta på semester. Den blir finare och finare för var år. :-)

Juden
Gäst
Nybörjare
Juden

Skojar ni eller. Detta är inte ens den germanska rasen som var med. Detta var den slaviska rasen som stred mot perserna. Sluta stjäla andra rasers stordåd.

Baron Skugga
Gäst
Nybörjare
Baron Skugga

Det fanns inga slaver på Balkan vid denna tid.
Slaverna kom till Balkan på 500-talet efter Kristus och de trängde aldrig längre söderut än till Makedonien och Bulgarien. Grekerna (Hellenerna) räknas som en egen folkgrupp och de bebodde tidigare ett långt större område än nu, från Syditalien till Krimhalvön och Turkiets västkust.
Greker, perser och slavernas urfäder tillhörde samma ras: den vita, eller ariska.

Baron Skugga
Gäst
Nybörjare
Baron Skugga

RED.
Det är kanske oriktigt att kalla den tidens perser för arier/vita. Den ariska invasionen av Persien från Centralasien skedde från ca 2000 f.Kr.
Vid tiden för Thermopyle så kan arierna redan ha varit starkt uppblandade med andra folk inom riket, en rasblandning som sedan fortsatt genom tiderna.

Johan Den Ariska
Gäst
Nybörjare
Johan Den Ariska

Den Ariska migrationen till Iran var inte betydande i folkmängd. Utan arierna blandades desvärre snabbt bort i MENA-sörjan vilket blev rikets undergång.

Att Iran är ariernas land stämmer således inte och har egentligen aldrig gjort det förutom den Period då Arierna tog över.

Att indoeuropeer kallas indo är förövrigt ett skämt då det idag är bevisat att det var Arier ifrån norr om svarta havet som vandrade dit och inte tvärtom.
Hell Seger / Avé !

Baron Skugga
Gäst
Nybörjare
Baron Skugga

Stämmer. Det som jag kallade Centralasien var egentligen den Pontisk-Kaspiska stäppen, som utbredde sig ifrån norr om Svarta Havet och ett stycke in i Västasien (nuvarande Kazakstan). Det var där som Arierna tämjde vildhästarna och blev det suveräna ryttarfolk vi känner.

Angantyr
Gäst
Nybörjare
Angantyr
Jan Olander.
Gäst
Nybörjare
Jan Olander.

@”juden”
Läs på innan du kommenterar.
Eller vill du bevisa att du är
korkad?

Hottis
Gäst
Nybörjare
Hottis

Det blir nog bra med den saken när du skaffat en hjärna.

Tessio
Gäst
Nybörjare
Tessio

Hahaha…vilken mupp. Slaverna stred mot perserna…hahaha. Hur kan man leva i den tron? Jorden e platt oxå va? Plattskalle!! Världens historietjuvar numero uno. Sök hjälp mannen, eller förresten, gör inte det! Alltid kul att ha en narr omkring sig som kan underhålla en.

Kid
Gäst
Nybörjare
Kid

Om det du säger är att antikens greker tillhörde
de slaviskt folken så är du ännu mer ignorant än självaste Floskelhag! Vilken ohygglig okunnighet!
Vv läs på lite historia!
Och medan du ändå håller på….läs om bolsjevikerna
bolsjevikmarxistjudarna som utplånade minst 60 000000
oskyldiga människor!
Hell Seger!

kaj
Gäst
Nybörjare
kaj

Ni judar har ju inte precis gjort några stordåd genom tiderna !Sugit ut folk i alla tider har ni gjort och en snöplig förlust på Masada för 2000 år sen där ni dödade varandra uppe på klippan för att inte hemfalla åt romarna ! Det kallar jag feghet ! Andra har alltid stridit för er , varför vet jag inte !!Blodsugare !

Anonym
Gäst
Nybörjare
Anonym
Artikeln påminner om en gammal goding. http://www.youtube.com/watch?v=R5q3XeDz4JA Might was right when Caesar bled Upon the stones of Rome, Might was right when Genghis led His hordes over Danube’s foam, And might was right when German troops Poured down through Paris way, It’s the gospel of the ancient world And the logic of today. Behind all kings and presidents – All government and law, Are army-corps and cannoneers – To hold the world in awe. And sword-strong races own the earth, And ride the conqueror’s car – And liberty has never been won Except by deeds of war. What are the… Läs mer »
Borlänge
Gäst
Nybörjare
Borlänge

Varför blev jag ”anonym”?
Nåväl

Oden 2
Gäst
Nybörjare
Oden 2

Dessa hjältar får vi aldrig glömma.

Mentor
Gäst
Nybörjare

”Även det hellenska kulturidealet skall hållas levande i all sin föredömliga skönhet. Man skall inte låta skiljaktigheterna mellan de enskilda folken avskilja en från den större rasgemenskapen. Den strid som nu står gäller mycket höga mål: en kultur kämpar för sin tillvaro, binder samman årtusendena med varandra, och omsluter i förening den grekiska och den germanska världen.”
Mein Kampf – Del 2 – Kapitel 2

Johan Björnsson
Gäst
Nybörjare

En oerhört vacker sång, både till texten och till musiken, tillägnad Leonidas, gjord av gruppen Halgadom. Jag har översatt sången: http://johanbjornsson.blogspot.se/2012/04/ar-odet-oss-ett-nodvandigt-ont.html

Tessio
Gäst
Nybörjare
Tessio

Leonidas var grek, Alexander var grek, Sokrates var grek, Platon var grek, Aristoteles var grek.

Pjotr
Gäst
Nybörjare

Det fanns ingen grekisk nationalstat på den tiden utan en massa småstater, alla med sina egna intressen.Nationalstaterna föddes framför allt under 1800-talet.Sverige är ngt av ett undantag om man tänker att Svea Rike skapades under Gustav Wasas tid och fulländades efter freden i Roskilde 1658.Visserligen bråkade vi med Danmark in på 1700-talet men gränserna förblev i stort sätt som freden 1658.Stormaktstiden har jag inte ngn anledning att gå in på när det gäller just sveriges nuvarande gränser.Slaget vid Bornhöft 1813 var egentligen den sista skärmytslingen Sverige var inblandat i

Anonym
Gäst
Nybörjare
Anonym

”Svea Rike” skapades inte under Vasa: Sverige blev åter ett eget och fritt land under Vasa, från att ha stått under danskt styre i en då ofrivillig ”union”.

Oscar
Gäst
Nybörjare
Oscar

Enligt mycket jag läst om detta slaget varierar teorierna om antalet spartaner från 300-1300. Historiska uppgifter skiljer sig och antas till stor del vara glorifierade som mycket av historien ifrån denna tid är.

Med det sagt är detta slag ett väldigt stort exempel på hjältar, mod och viljan att slåss och dö för sitt sätt att leva.

Pjotr
Gäst
Nybörjare

När Herodotos berättar att trupperna torkar ut floder som består av tillströmmande vatten,då undrar man hur det står till med hans empiriska kunskap.Soldaterna är dessutom tvungna att ”släppa” ut lika mycket som dom dricker men problemet är att det går inte att dricka upp en flod så att det tillströmmande vattnet slutar komma.

Anonym
Gäst
Nybörjare
Anonym

qweqw

Anonym
Gäst
Nybörjare
Anonym

^
||
||
||
||
Best coment ever

Anonym
Gäst
Nybörjare
Anonym

Något för alla ältande idioter som maler på om hur man måste acceptera status quo och/eller söka allierade utomlands (läs: utländska herrar) när man knappt ens kan inspirera sitt eget folk, att tänka på.

Ibland måste man ta strid även om den just då ser hopplös ut och man knappst kommer överleva den själv – eftersom det inte finns något alternativ.

Sverige98AD
Gäst
Nybörjare
Sverige98AD

Intressant att Spartanerna var blonda enligt Bacchydelese. Och enligt Homer var Menelaus och andra Achaean leare blonda. Grekiska gudar som var blonda var: Athena, Pheidas, Hera, Apollo, Aphrodite.
Pindar beskriver också Homeriska stammen Danaans som blonda.
Det samma gäller i Roamriket där namnet Flavius betyder blond. Romerska gudar som är beskriva som blonda: Amor, Apollo, Aurora, Bacchus, Ceres, Diana, Jupiter, Mars, Mercury, Minerva, Venus.

Roxana
Gäst
Nybörjare
Roxana
De va bråk mellan grekerna/staterna. De var grekerna själva som bad perserna om hjälp. Innan de fick komma nära darius så blev det tillsagda att ta med gåvor till han för att få något tillbaka. Gåvorna skulle va ( vatten och jord ). Vad grekerna inte visste var att enligt perserna betydde det att hjälp mig och du äger vår mark och hav. Sen vill jag tillägga att perserna såg inte grekerna av samma ras. Det är skitsnack om att dåtidens perser/iranic var blonda och idag en hybrid massa. Iranska stammar har alltid varierat i utseende, fortfarande finns riktiga iranier… Läs mer »
anonym
Gäst
Nybörjare
anonym

Alldelse riktigt forntida Iranska folk såg olika ut. Ta Tyskland som är germaner många tyskar ser inte lika nordiska som svenskar det bara ta dom gamla nazi grabbarna. Men tyskland har än stor blandning av nordisk dinarisk och albin. men i stora hela så är dom mörkhåriga med nordiska ansiksdrag

sven nilsson
Gäst
Nybörjare
sven nilsson

Lärorik information ! Där ser man vad få människor kan åstadkomma !! Nåt att ta efter kanske för att befria svenska folket från de svarta asen !!

wpDiscuz