Slaget vid Svensksund

Dagens datum 9 juli: Denna dag år 1790 vinner Sverige sin största marina seger någonsin vilken radikalt förändrar kriget med Ryssland.

Krigsdeltagaren Johan Tietrich Schoultzs oljemålning av Slaget vid Svensksund.

Krigsdeltagaren Johan Tietrich Schoultzs oljemålning av Slaget vid Svensksund.

1788 anföll Gustav III Ryssland, då upptaget i krig med Turkiet, i syfte att ta tillbaka förlorade landområden i Finland och hindra rysk inblandning i svenska angelägenheter. Det svensk-ryska kriget 1788-1790, som var tänkt att vara en överraskningsattack, började dock dåligt och man nådde aldrig St: Petersburg, vilket var den ursprungliga planen.

Slaget vid Hogland vid Finska viken den 17 juli 1788 slutade oavgjort med stora materiella skador på bägge sidor. Det räknas som ”en halv förlust” eftersom det även innebar att ryssarna tog initiativet. Därefter skedde ett sjöslag på Öland den 26 juli som slutade med rysk seger efter att konteramiralen Per Lilliehorn vägrat gå in med sin division. I augusti utbryter ett uppror bland soldaterna och samma månad sker en sammansvärjning bland 113 adliga officerare, det så kallade Anjalaförbundet, som  lägger ner sina vapnen för att förhandla med Ryssland. Ungefär samtidigt förklarar också Danmark Sverige krig – ett hot som dock kan avvärjas med hjälp av diplomati.

Vid årsskiftet 1789 häktades flera av Anjalaförbundets ledare och upproret blir kväst. Efter några mindre vinster och förluster blir den svenska flottan den 24 augusti 1789 attackerad av en numerärt överlägsen rysk flotta i det som kom att kallas Första slaget vid Svensksund. Svenskarna förlorar 34 fartyg (jämfört med två för Ryssland) och tvingas till sist, efter heroiskt kämpande, retirera. Under vintern 1789/1790 förstärktes den svenska flottan och skärgårdsflottan nästan fördubblades. Kungen själv tog befälet över skärgårdsflottan. Efter att ha förstört stora delar av den ryska skärgårdsflottan vid Fredrikshamn avancerade kungen österut mot den ryska skärgårdsflottan i Viborg där man blev inneslutna i en vik. Under det så kallade Viborgska gatloppet den 3 juli 1790 undgick den svenska skärgårdsflottan med nöd och näppe fullständig förintelse, men med nya förluster.

Sverige stod nu inför en militär katastrof. De svenska fartygen vid Svensksund stod i en defensiv position och väntade på att tillintetgöras av den ryska flottan. Nu bestämde sig kungen för att mot alla råd satsa allt på ett kort och göra upp med ryssarna på den plats där man ett år tidigare lidit nederlag. Under det som kommit att kallas för Slaget vid Svensksund hade Sverige en flotta bestående av 195 krigsfartyg. Ryssarna hade 273 krigsfartyg, stärkta av sina framgångar och segervissa.

Klockan sju på morgonen den 9 juli 1790 beordrades flottan att göra ”klart skepp”. Kungen väcktes och fick veta att ryssarna hade inlett anfallet. Han samlade sina divisionschefer och förklarade för dem att det gällde att segra eller dö. De svenska fartygen formerade sig som en hästsko vilket gav dem möjligheten att ge koncentrerad eld mot ryssarna från tre håll. Ryssarna inledde med att anfalla den svenska vänsterflygeln, som dock var mycket stark. Svenskarna gick till motangrepp och lyckades vid 15-tiden isolera den ryska centern från dess högra flygel samtidigt som man även bombarderade den ryska vänsterflygeln. Vid 16-tiden började de första ryska fartygen att fly men förföljdes av svenska fartyg till morgonen. Den ryska flottan sköts nu sönder och samman.

Troféer från Slaget vid Svensksund bärs in i Storkyrkan i Stockholm. Målning av Pehr Hilleström.

Troféer från Slaget vid Svensksund bärs in i Storkyrkan i Stockholm. Målning av Pehr Hilleström.

Den ryska flottan hade lidit ett enormt nederlag. Det hade förlorat 52 stora och medelstora fartyg och en tredjedel av hela flottan. Runt 1400 ryssar hade dödats och 6000 togs tillfånga. På den svenska sidan hade 171 man dödats, cirka 500 sårats och sex fartyg gått under.

Sveriges största marina seger någonsin lade grunden för fredsslutet. I Freden i Värälä från 14 augusti 1790 kom man fram till att inga gränsdragningar skulle göras och att samtliga fångar skulle friges. Med andra ord var det ett ganska oförändrat läge från när kriget startade, sånär som på en detalj: Ryssland förlorade sin rätt från Freden i Nystad att lägga sig i den svenska politiken.

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-07-09.

Dela artikeln på sociala medier:

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här.

Lämna en kommentar

39 Kommentarer till "Slaget vid Svensksund"

Meddela om
avatar
Sortera efter:   Senaste | Äldst | Mest röstad
Valhalla
Gäst
Nybörjare
Valhalla

Härligt med svensk historia! Vi alla ska va stolta över våra förfäder som försvarade Sverige så starkt under flera år hundranden!

Hade det hänt idag så hade regeringen samt resten av staten tagit emot fiender med öppna armar och bjudit dem på kaffe och bullar samt gått med på alla krav de ställde.

Karolinen
Gäst
Nybörjare
Karolinen

Det du beskriver pågår just idag. Enda skillnaden från senare 1700-talet mot nutiden är att då var det ryssar medans vi idag bemöts av judar som vill lägga näsan i blöt.

före detta sverigebyggaren
Gäst
Nybörjare
före detta sverigebyggaren

Men idag kan vi tyvärr inte vara så stolta !! Vi har i stort sett lagt ner all militär verksamhet och kan inte försvara oss själva ! Skäms på sig förrädarregeringen !!

Suni Olson
Gäst
Nybörjare

Om jag minns rätt inledde Gustav den III nedmonteringen av Sveriges stormaktstid. Av inrikesskäl startade han krig mot Ryssland. Ett krig som ledde till att Sverige förlorade Finland.

Inget ont i det. Det ledde även till att Finland blev en självständig demokratisk republik i början av 1900-talet.

Nordfronts försök till hjältedyrkan går ibland fel och är rätt patetiska. De bör definitivt tagas med en stor nypa salt.

88
Gäst
Nybörjare
88

Annars brukar det väl heta att stormaktstiden tog slut i och med freden i Nystad 1721?

88
Gäst
Nybörjare
88

För övrigt ska man nog ta det du skriver med en nypa salt också i så fall, för Sverige förlorade Finland i 1808-09 års krig mot Ryssland, och Gustav III dog 1792.

Baron Skugga
Gäst
Nybörjare
Baron Skugga

Säg som det är: Den där Suni vet ingenting om svensk historia.

Bärsärk
Gäst
Nybörjare
Bärsärk
Tvärtom, Gustav III var vår sista riktiga kung som hade en vilja och möjlighet att återskapa Sveriges stormaktsstatus. När han blev krönt till kung år 1771 var riket i ett bedrövligt skick. Den så kallade frihetstiden rådde där makten låg hos politiska partier där riksdagsledamöterna lät sig mutas av utländska intressen vars enda mål var att hålla Sverige svagt och nedtryckt i smutsen (känns situationen igen). Kungen insåg det ohållbara och redan året efter sin kröning genomförde han en oblodig statskupp. En kupp i vilken hela armén, flottan och folket (förutom en del av adeln) ställde sig bakom kungen för… Läs mer »
Anonym
Gäst
Nybörjare
Anonym

Jag gillar Gustav III men det var inte judar som mördade honom det var den svenska korrupta adeln dom inblandade var jacob ankarström och några till adelsmän. Judarna var en sån liten grupp då och dom hade nästan ingen makt nästan alla högt uppsatta då var svenskar.

Bärsärk
Gäst
Nybörjare
Bärsärk
Han mördades av frimurare. Det var inte i egenskap av adelsmän som de mördade honom. Man ska komma ihåg att adeln hade många korrupta element men det fanns även många patrioter bland dem som hjälpte kungen med hans båda statskupper (1772 och 1789). Frimureriet är en judisk skapelse och frimurarna lyder blint sina herrar i toppen (judarna). Judarna har alltid hatat Sverige och velat förstöra för oss. Deras hat går tillbaka till åtminstone 1600-talet (förmodligen ännu tidigare). Det var totalförbjudet för judar att befinna sig inom Sveriges gränser. I den dåvarande svenska staden Stettins stadslagar, som formellt låg i det… Läs mer »
R
Gäst
Nybörjare
R

Tack för genomgången. Mycket i historien kan verka obegripligt om man inte sätter sig in i detta maktspel bakom kulisserna, och det här handlar då inte om de vanliga galna konspirationsteorierna utan är fakta som kan beläggas.

Baron Skugga
Gäst
Nybörjare
Baron Skugga
Vad pratar du om? Vad hade Gustav III med kriget 1808-09 att gör? Orsaken till det kriget var ”Napoleon-Alexander-pakten” (Fördraget i Tilsit 1807) som delade upp Europa och gav Finland till Alexander I. På vilket sätt var kriget 1788-90 inrikespolitiskt? Katastrofkriget 1740-43 hade givit Finland en svårförsvarad östgräns utan de stora gränsbefästningarna och garanterat Ryssland inflytande över Sveriges inre angelägenheter. Detta inflytande satte Gustav III punkt för genom freden vid Värälä. En otvetydig seger över Ryssland hade givetvis stärkt konungens ställning hos folket och mot adeln, men det är ju en ren självklarhet. Napoleonkrigen som inleddes långt efter mordet på… Läs mer »
Baron Skugga
Gäst
Nybörjare
Baron Skugga

Rättelse: Hattpartiets ryska krig utkämpades 1741-43.
Det slutade med freden i Åbo då Sverige återfick det ryskockuperade Finland (förutom området med gränsbefästningar i sydöst), mot att den för ryssen pålitlige Adolf Fredrik utsågs till tronföljare, efter Fredrik I.

Armfelt
Gäst
Nybörjare
Armfelt

Hehe.. hade tänkt svara Sune Olson men det var så många andra som redan hunnit före.. Vilken idioti.. Stormaktstiden tog slut ca 1720 och ersattes av den sk ”frihetstiden”. Den tiden kännetecknas av frihet för de rika och nedgång för landet och allmogen. Gustav III stora gärning var statsvälvningen 1772 vilken satte stop för aristokratiskt förtryck och utländsk inblanding i svenska angelägenheter. Något för varje sann patriot att inspireras av.

Tack för en intressant artikel

före detta sverigebyggaren
Gäst
Nybörjare
före detta sverigebyggaren

Helt rätt Suni olsson ! Så var det !Redaktionen får nog gå en historiekurstror jag !

Frank
Gäst
Nybörjare
Frank

Han var den siste svenska kungen. Han sköts av frimuraren Anckarström på Operan 1792. Därefter kom Bernadotte. Bernadotte blev frimurarnas högsta beskyddare i Sverige efter det. Frimurarnas högsta organ i Europa finns i Paris, och där står den enda statyn som finns av Anckarström.
Gustav III var också den som införde religionsfrihet i Sverige. Han bjöd in b.la. judar att bosätta sig här med begränsade privilegier gentemot svenskarna. Idag är det som bekant det motsatta; invällvarna har högre privilegier än oss.

88
Gäst
Nybörjare
88

Hur menar du nu? Räknar du inte hans son Gustav IV Adolf samt hans bror Karl XIII?

före detta sverigebyggaren
Gäst
Nybörjare
före detta sverigebyggaren

Ankarström var en sann hjälte ! Han skulle behövas idag oxå !!

Anonym
Gäst
Nybörjare
Anonym

Suni Olson sluta snacka skit om Gustav III han var en bra kung men han hade otur. På grund av adelns missnöje. Han började utveckla Sverige till ett modernt sammhälle ett land som inte bara handlade om dom rika. EN riktig idiot var Karl XII han bara krigade fel om jag hade varit kung skulle jag ha marserat mot balticum och försvara där men idioten skulle erövra moskva. Hade han varit defensiv skulle sverige fortsat att vara en stormakt men jag fattar inte varför ingen kung försökte ta norge eller finland.

Vanlig svensk
Gäst
Nybörjare
Karl XII visste att om han tillät Danmark Polen Ryssland mobilisera sina arméer och attackera samtidigt då hade Sverige förlorat stora delar av dåtidens territorium. Han besegrade Polen o Danmark glöm inte det. Anfall är bästa försvar du kan ha då fienden tvingas anpassa sig efter dig och inte tvärtom. Hade Ryssland varit ett mindre land då hade de också förlorat då de inte hade kunnat ge upp terräng o bränna allting eller anfalla de bakre linjerna som hade all mat o annat vitalt vilket tvingade Kungen att fortsätta marschera framåt då den svenska armen tog all proviant de kunde… Läs mer »
Axel
Gäst
Nybörjare
Axel

ursäkta det var jag som var anonym

Lucifer Nordic Fallen Angel
Gäst
Nybörjare
Lucifer Nordic Fallen Angel

http://www.youtube.com/watch?v=ZfpmZT3Usus&feature=youtu.be

Aryan Tribute.
Long Live The Aryan, Aryan Nordic Pride!!
Long Live The Vi-King Race Called Man Kind!!

Ambassadören
Gäst
Nybörjare
Ambassadören
Påminns om en låt från Ultima Thule jag hörde för länge sedan. Tyck vad du vill om bandet, men låten är bra: Sörjd Och Saknad Se främst i följe framåt för kung och fosterland, Eller rest rebell; ett uppror mot förtryckarhand. St Göran slogs mot draken, Engelbrekt för frihet stred. Och Vasa resta vapen då folket illa led. De gamla tider hjältar saknar likar av idag. Den saknaden är sorglig; bringar olust, bringar krav. Var är idag den mannen, eller kvinnan: kom så fram. En förebild att följa, rak i ryggen; stolt och stark. Jag vill se de gamla hjältarna… Läs mer »
Arne Strand.
Gäst
Nybörjare

Sverige – Sverige – Sverige – !!!.

http://www.youtube.com/watch?v=9slZAlFeE6w

http://www.youtube.com/watch?v=VG2EjldTleQ

Let me be the native Son with freedom in my Heart

http://www.youtube.com/watch?v=fELp2fPI8wI

Leve Nationalismen –

http://www.youtube.com/watch?v=qc-oba0Hvvs

Arne Strand.

Burre
Gäst
Nybörjare
Burre

En lysande och vederhäftig framställning. Vi som regelbundet följer Nordfront är att gratulera. Nu som alltid!

SS
Gäst
Nybörjare
SS

Frimurarna dödade Gustav III av samma skäl de mördat alla andra stora ledare.

Gustav III var en förebild för den upplysta människan.

Frimurarna lever i mörkret och hatar ljuset.

De låtsas dock som att de är upplysta men allt de har är mörkrets tankar och dåd.

Beast
Gäst
Nybörjare
Beast

http://www.youtube.com/watch?v=f1Tk20GLy2w
En låt jag måste anta handlar om anjalaförbundet.

Johan Björnsson
Gäst
Nybörjare

För den som är intresserad av lite vapenhistoria så har jag nyligen gjort två inlägg om germansk/arisk uppfinningsrikedom; dels den första revolvern i historien (1500-talet) samt det första dödliga/militära repetergeväret (som också var ett luftgevär, i kaliber .46) :

http://johanbjornsson.blogspot.se/2015/07/idag-tittar-vi-ytterligare-narmare-pa.html

http://johanbjornsson.blogspot.se/2015/07/historien-om-den-aldsta-revolvern-i.html

Johan Björnsson
Gäst
Nybörjare

”…samt det första dödliga/militära repetergeväret (som också var ett luftgevär, i kaliber .46)”

Glömde: som uppfanns redan på 1700-talet!!

Kommissaar
Gäst
Nybörjare
Kommissaar
Nu har väl judarna lagt under sig hela Europa inklusive Sverige och det hjälpte inte att klistra upp de där självhäftande blågula BSS-klisterlapparna som jag rekvirerade flera buntar av, förutom NRP:s litet enklare material, men det var före Nordfronts tid. Man brände väl ut sig litet, inte mycket gick att påverka och man måste ha ett liv också, fast det borde ju gå att kombinera. Centerns Karin Söder i Nordiska Rådet blev rasande och åkte runt i Norden och propagerade för mångkultur som en plikt för att stoppa den inbillade rasismen och våra grannar hade inget att sätta emot den… Läs mer »
SS
Gäst
Nybörjare
SS

”Det totala kriget måste mötas med ett totalt försvar.

Vi måste försvara oss vilka angrepp och påfrestningar vi än utsätts för. Det gäller vår frihet och vårt oberoende, vår existens som en självständig nation.”

”Sverige vill försvara sig, kan försvara sig, och skall försvara sig!

Motstånd skall göras ständigt och i alla lägen. Det är på Dig det beror — Din insats, Din beslutsamhet, Din vilja att överleva.

Vi ger aldrig upp! Varje meddelande att motståndet skall uppges är falskt!”

https://sv.wikiquote.org/wiki/Om_kriget_kommer

Kommissaar
Gäst
Nybörjare
Kommissaar

Allt det där man fick lära sig i det militära, svära trohetseden nästan, har ju ”tonats ned” av våra politiker vid det här laget, vilka dom nu kan sägas representera förutom DN:s kultursida.

kuckelberg
Gäst
Nybörjare
Bra skrivet Bärsärk.., men lägg där ad notam; varken Ribbing eller Horn var ”judar” eller på det allra minsta sätt hade några ”judiska släktingar”: Det enda som kan sägas om Horn det var att han var Frimurare, men en ytterst lite verkande sådan. Uti övrigt, Judarnas eventuella ”makt” var samt och synnerligen begränsad i Sverige på 1790talet, och att ha blandat sig i någon som helst form utav ”Coup ´d Etat” på den tiden hade blottoch bart resulterat uti att ”vareviga juse” hade åkt på öronen ut ur Landet.., så någon dylik inblandning har aldrig någonsin hänt! Att Hertig Carl… Läs mer »
Ola Nordmann
Gäst
Nybörjare
Ola Nordmann

Hadde dere bare nordmenn på båtene siden Sverige fikk en seier?;) Ett forent Norden vil gi spisskompetanse på alle områder, særlig når man har lojale ærlige og trofaste tjenere av folket til tjeneste med sin tro på Norden

Jim Persson
Gäst
Nybörjare
Jim Persson

Det jag beundrar med Karl XII och Gustav III var att dom var själva ute vid slagfältet bland vanligt folk och fattade sina beslut och utifrån det som skedde på slagfältet.
Vilket den nuvarande kungen knappast skulle ha vågat.
Vid slaget vid Narva 1700 lyckades Karl XII besegra en här som var flera gånger större precis som Gustav III gjorde vid Svensksund 90 år senare.Med rätt ledarskap så är allt möjligt.Jag tror inte att Karl XII och Gustav III ens tänkte tanken att införa den mångkultur vi har idag.Som den nuvarande kungen hyllar.

Kommissaar
Gäst
Nybörjare
Kommissaar

Tja, visste kungen hur han skulle agera gjorde han det nog också, men just nu invaderar Afrika oss.

Norgren
Gäst
Nybörjare
Norgren

Vilken heroisk insats av vår dåvarande kung och knektar som försvarade vår Svenska strävan och intressen!

Hell Seger! Alltid lika kul att läsa ”Dagens datum”!

hjort
Gäst
Nybörjare
hjort

Ryssen har alltid varit ett problem. Nu är ju stora delar av Finland förlorade i Karelen. Viborg t ex. När skall vi få Viborg tillbaka! Dom kapade ju åt sig dessa delar under kommunistiskt styre, vore det då inte rätt att ge tillbaka landområdena nu då ryssland intel längre är Sovjetunionen?

PK nej tack
Gäst
Nybörjare
PK nej tack

Vad gick fel jag ligger sömnlös om nätterna med våran historia skulle vi ha plundrat höggt huvdet av var enda utlänning och till Skanskat enorm makt.

wpDiscuz