Skymning över Sverige

”Låt oss inte glömma vad som är problemets ursprung. I det moderna Europa finns det ingen plats för etniskt rena stater. Det är en 1800-talsidé och vi försöker att övergå till 2000-talet, och vi ska göra detta med mångetniska stater.”
– Uttalande av Nato:s överbefälhavare, general Wesley Kanne Clark, angående överfallet på Jugoslavien, CNN 24 april 1999.

I en hemlig rapport daterad 3:e maj 2008 och tillställd EU-kommissionen rapporterade EU:s militära underrättelsetjänst bl a följande:
”…regeringskoalitionen i Sverige mellan socialdemokrater och moderater är så svag att ett regeringsskifte till förmån för nationalisterna är troligt inom några månader.”
Rapporten slog vidare fast att ”det ledande nationalistpartiet under ledning av den auktoritäre Gustav Eriksson har tillräckligt stort stöd inom statsapparaten och hos allmänheten för att kunna bilda regering” och att ”förtroendet för den nuvarande regeringen är katastrofalt lågt.”
”Det är troligt att nationalisterna håller sitt löfte om ett omedelbart utträde ur unionen om och när de kommer till makten. En sådan händelseutveckling skulle innebära startskottet för den värsta krisen i unionens historia. Förutom risken för krig och allmän instabilitet i norra Europa, riskerar den svenska nationalismen att skapa en kedjereaktion över hela EU, vilket riskerar unionens existens.” Rapporten avslutades med att ”de åtgärder som redan satts in är otillräckliga. En militär intervention är antagligen det enda kvarstående alternativet. De centrifugala krafterna i andra medlemsländer är redan så starka att endast en mycket kraftfull och bestämd fredsframtvingande operation kan komma ifråga.”

EU hade, i samråd med den ”svenska” regeringen, beslutat sig för att hålla en av de största gemensamma militärövningarna i EU:s historia på svenskt och danskt territorium under två veckor med början den 25:e maj 2008. Övningen som gick under namnet ”Common security” samlade tusentals stridsflygplan, stridsvagnar och stridsfartyg från de flesta medlemsländerna.
För de flesta svenskar var syftet med övningen uppenbar; det var ett förtäckt hot om att EU inte skulle acceptera ett utträde ur unionen och att man från unionens sida var beredd att använda våld om så skulle krävas.
I media hade ordföranden för EU-kommissionen Mauricio Fonseca, gått ut och varnat svenskarna att konsekvenserna av att tillåta en ”extremist” som Eriksson att komma till makten kunde leda till en ”nationell katastrof”. Alla TV-kanaler av betydelse gick ut med liknande ”analyser” och uppmaningar till allmänheten. Det rådde närmast hysteri på nyhets- och samhällsredaktionerna runt om i landet.
Redan i februari hade ledande EU-anhängare i Skåne krävt att Skåne skulle bli självständigt från Sverige. I själva verket hade det förekommit en separatistisk propaganda i Skåne sedan många år tillbaka. Det var dock tydligt att folkmajoriteten i Skåne trots den massiva propagandan i allt högre grad stödde Erikssons nationalistparti. Eriksson anklagade EU:s militära underrättelsetjänst för att finansiera den skånska separatismen. Han hade tidigare uppmanat befolkningen i Skåne att inte låta sig luras av propagandan. I slutet av maj sade Eriksson rakt ut att den pågående militärövningen var ett ”förbannat hot” från EU och att ”den lilla klicken av separatister med bas i Malmö tog emot mutor från främmande makt”.

På ett internt partimöte sade Eriksson i förtroende till deltagarna att:
”Om det vore så enkelt att våra motståndare accepterade spelets regler så skulle vi med all sannolikhet komma att bilda regering inom några månader. Ni är förstås redan informerade om den mutskandal som är på väg upp till ytan och som inbegriper ledande ministrar inom regeringen. Jag är ganska säker på att åklagarmyndigheten inte kommer kunna lägga locket på mycket längre till. Troligtvis har regeringen en enorm skandal över sig inom en månad. Vi ska öka trycket genom att organisera några av de största demonstrationerna i Sverige någonsin i anknytning till skandalen. Vi har då goda chanser att fälla regeringen och få till stånd ett nyval – ett val vi skulle vinna. Våra motståndare tänker givetvis inte acceptera något sådant.”
”Vi har för avsikt att begära ett omedelbart utträde ur EU så fort vi kommer till makten. EU har inte för avsikt att acceptera detta. Vi har tidigare meddelat dem under bordet att vi är beredda att stanna kvar i unionen och acceptera en gemensam utrikespolitik men att Sverige ska omförhandla allt som har med inrikespolitiken att göra. Vi vet ju genom våra källor inom EU att de inte kommer att acceptera någon form av omförhandling. Vi vill bland annat häva den fria rörligheten inom EU, vi vill begränsa det utländska ägandet av företag och mark i Sverige. Vi vill repatriera stora delar av de främlingar som koloniserat vårt land under de senaste trettio åren, vi vill gå ur det monetära samarbetet, instifta en rad nya lagar som berör ägarstrukturen inom media. Kort sagt, det är mycket vi tänker ändra på – och EU är emot samtliga dessa förändringar.”
”Vårt problem är att de verkar ha ställt in sig på att vi kommer att komma till makten och förbereder sig därför för en militär intervention. Främmande makts underrättelsetjänster verkar redan enligt dessa planer inom Sveriges gränser. Vi misstänker att de tänker ställa till en jävla röra för att få en anledning att genomföra en ‘fredsframtvingande operation’. I de planerna ingår planerade illdåd riktade mot både svenskar och minoriteter, beväpning och finansiering av invandrargrupper och några mindre nazistiska våldsgrupper som kontrolleras av deras agenter. De tänker använda dessa grupper för att skapa en etnisk konflikt innan vi hunnit bilda regering, innan vi hunnit skapa stabilitet. I planerna ingår att den avgående folkförrädarregeringen skall begära militär och polisiär hjälp från EU. Man avser även att försöka framtvinga en lösslitning av Skåne med regeringens hjälp. Skånes nya regionala parlament skall sedan begära militärt skydd av EU. Den senaste övningen var inte endast en markering mot oss utan också en sista generalrepetition inför den planerade militära interventionen.”
”Vad som är nödvändigt att förstå är att vi har att göra med en mycket otäck samling makthavare inom EU. Politikerna är alla antingen genomkorrumperade eller så är de fanatiska globalister. Bakom EU:s fasader döljer det sig en maktkabal bestående av mediamoguler och kosmopolitiska finansmän. De har alla en sak gemensamt; dom hatar nationalismen mer än allt annat eftersom den utgör ett hot mot deras globalistiska vansinnesvisioner. De är lika fanatiska som kyrkan en gång var när det handlade om att jaga kättare, starta korståg och att tvinga på andra en ‘universell’ världsåskådning.”

I slutet av juni gick åklagarmyndigheten ut i offentligheten med att man under en tid utrett en omfattande mutskandal där flera ministrar ingick som misstänkta. Media som först försökt tona ned det hela tvingades följa med i den storm som skapades av nationalisttidningar och vänstertidningar. Tiotusentals svenska patrioter marscherade mot riksdagshuset. Även den radikala och EU-fientliga vänstern genomförde omfattande demonstrationer mot regeringen. Det stod klart att regeringen hade förbrukat den sista gnutta förtroendekapital den hade kvar. Trots detta vägrade man envist att avgå eller utlysa nyval.
Regeringen började istället sparka och ersätta chefer inom försvaret och polisen. Även för de mest naiva var det tydligt att man försökte rensa ut alla de som inte ansågs helt pålitliga. En kommentator i en mer kritisk tidning undrade lite road varför man överhuvudtaget behövde göra några utrensningar – alla militärer från överstes grad och uppått hade ju sedan decennier tillsatts politiskt just därför att de ansågs pålitliga. Kommentatorn sade sig ha svårt att tro att en enda riktig karl hade kunnat smyga sig in i ett sådant sällskap.

Det var då det som Eriksson förutspått hände. Under några dagar genomfördes några mycket våldsamma attacker mot invandrare. Flera sprängattentat utfördes riktade dels mot invandrare, statliga myndigheter m m. Det kontrollerade media startade en hets som dels dränkte den växande mutskandalen och dels ledde till att minoriteterna på flera orter runt om i Sverige startade upplopp. Plötsligt kunde man i TV se bilder av beväpnade och maskerade invandrare i förorterna som dessutom sköt mot polisen. I förorter till Stockholm, Göteborg och Malmö tappade polisen snabbt kontrollen.
Den 8:e juli införde Regeringen undantagstillstånd och begärde helt enligt planerna hjälp från EU.

Erikssons tal natten till den 9:e juli under ett extrainkallat krismöte för samtliga ledande medlemmar inom Nationalistpartiet:
”Kamrater, trots att majoriteten av folket är med oss kommer inte våra motståndare tillåta oss att komma till makten. Sveriges fiender har infört undantagstillstånd och inom några dagar kommer främmande trupper att börja välla in i vårt land på regeringens begäran. Vi vet att det är våra fiender som ligger bakom de illdåd som genomförts den senaste tiden. Vi vet att detta ingår i en omfattande plan för att förhindra oss från att komma till makten.”
”Vår organisation är känd för sin hårda disciplin. Ni kommer ihåg vårt inofficiella ordspråk; ‘Nationalistpartiet – en stålnäve med en silkeshandske utanpå’. Vi har alltid organiserat oss efter denna princip. Vi har sett till att organisationen förblivit hård inuti men mjukare och snällare utåt. Detta till skillnad från andra organisationer. Ett ”nationellt” parti som ni alla känner till är mjukt både på insidan och på utsidan, och de ‘radikala’ smågrupperna som i själva verket är mjuka inuti med stora och hårda ord, likt kosmetika, på utsidan. Skillnaden har varit att vi – som är hårda och väldisciplinerade inuti – alltid har kunnat välja hur vi skall föra vår politik. Den som är hård på insidan kan alltid välja mellan att vara mjuk eller hård, utefter vad som är nödvändigt. Den som är vek på insidan har dock ingen sådan valmöjlighet, han är och förblir en vekling vad som än händer. ”
”Förrädarregimen kommer nu, i skydd av undantagstillståndet, försöka arrestera alla ledande patrioter. Främmande makt kommer att fortsätta underblåsa oroligheterna tills dess de får anledning att göra sin militära närvaro i Sverige permanent. Vårt land kommer i så fall att förvandlas till ett EU-protektorat. Vi har nu endast två valmöjligheter, antingen låter vi dem fängsla oss, eller så tar vi tjuren vid hornen här och nu för att rädda folk och land.”
”Som en del av er vet, har vi under en längre tid förberett oss inför en sådan alternativ och mindre trevlig händelseutveckling. Exakt en sådan situation som den vi nu står inför.”
”Det är nu dags att ta av silkeshandsken och använda stålnäven…”

Sprid artikeln på sociala medier!

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och skapa ett konto här.

Prenumerera
Meddela om
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments