”Henniskan”

Henniskan är inget djur styrd av biologiska drifter. Hen är inte heller beroende av fortplantning och äger således inget kön. Nej, hen är driven av en könlös sexualitet, oberoende av samhällets sociala konstruktioner och makthierarkiska system. Och tur är väl det! 

Henniskan lever i ett fascistiskt och mansdominerat samhälle uppbyggt av könsroller och kvinnligt förtryck. Mannen har i alla tider utnyttjat sin framgång i ledarskap och hävdat att denna tur skulle bero på att de är mer ”lämpliga” för uppgiften än vad kvinnan är. Kvinnan i sin tur skulle istället vara bättre lämpade för barnafödande, detta pga hävdade biologiska skillnader. Detta är givetvis galenskap och åter galenskap! Det första argumentet för detta är att kön inte överhuvudtaget existerar och att könsliga skillnader inte finns! 

Kön är sociala konstruktioner, likaså genus. Henniskan är till skillnad från djuren inte beroende av biologin, det är detta som gör henniskan till ett av naturens underverk. Den henskliga arten har inget fortplantningssystem, åtminstone inte ett som är av betydelse. Henoms sexualitet är därför inte styrd av den biologiska driften att vilja fortplanta sig, utan är rent sexuell och sprungen ur ren och skär åtrå, vilket gör henom könlös. En henniska som av någon anledning drar sig till en henniska med något annorlunda kroppsform än sig själv, är kvar i ett gammalt och förlegat tänkande där dessa olikheter i kroppsformen hävdas vara de så kallade biologiska skillnaderna. Att hävda detta är givetvis lika galet som att hävda att jorden är rund!

Att vissa henniskor har mer framträdande former och att andra skiljer sig i formen på sina kön har ingenting med kön att göra. Det är en social konstruktion skapad och utnyttjad av mannen för att kunna styra över och utnyttja kvinnan efter eget behov. Att kvinnan inte gjort motstånd mot detta förtryck beror inte på att kvinnan av naturen är svagare och mer emotionell än mannen. Nej, också detta är sociala konstruktioner då det inte finns några biologiska skillnader i och med att det inte finns något kön. 

De som har varit drivande i denna tusenåriga konspiration kallas för ”vetenskapsmän”. Det är också pga dessa män som det socialt konstruerade makthierarkiska systemet har varit framträdande ända fram till idag. Redan i yrkestiteln förtrycks kvinnan, liksom i alla andra titlar världens män har hittat på. Inte ens vår arts namn har lämnats utanför världsherrarnas hierarkisystem! MÄNniskan. 

Tur är väl att det svenska samhället äntligen börjar frångå sociala konstruktioner och könsliga makthierarkier födda ur illusionen om två kön med biologiska skillnader. Detta tack vare högskolornas framåtskridande diskussioner och henniskans självvallande funktion. 

Snart kan vi se tillbaka på en värld av förtryck då kvinnan fortfarande tog hand om sina barn medan mannen ömsint höll om och skyddade sin familj. Nu blickar vi framåt mot en morgondag av fri sexualitet oberoende av ett icke-existerande kön, där kvinnan är den som styr och där männen kryper på knä för vetenskapshennens nya rön. 

Flattr this!

 • Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här.

 • Simon Lindberg skriver:

  Död åt henskligheten!!!
  Bra artikel men vidrig bild (vilket iofs är bra det också :-)

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Pär Sjögren skriver:

  Bra skrivet, det där är framtiden om feministerna och genuspersoner får styra.
  Skrämmande

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Alexander S skriver:

  Vad är det där för någon androgyn, anorektisk, klonad utomjording? Tragikomiskt.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • M Capensis skriver:

  Jaha. Min första kommentar här.

  Jag har läst en del gamla inlägg. Och håller med om en del. (Dock inte detta inläggs påstående att kvinnor är mer känslosamma än män. De är mer lyhörda, sant. Men det är inte riktigt samma sak)

  En fråga: Varför kallar ni er nationalsocialister?

  Socialism är en dysfunktionell ideologi, skapad i kaoset under 1800-talets senare hälft, när mängder av människor tvingades lämna de bygder och sammanhang de hört hemma i sedan generationer för att bli löneslavar i de nya fabrikerna.

  Socialismens kärna är synen på samhället som en mekaniserad process, med människan som en kugge i hjulet. Utbytbar, användbar, och bedömd utifrån en mekaniserad stats användningsområden.

  Det finns ingen magi, ingen skönhet, inget unikt människovärde, livsöde eller livsmål i socialismen. Ingen megin, ingen wyrd. Inget syfte.

  Nationalsocialism är bara socialism med en geografisk begränsning. Varför anser ni frivilligt att ni är detta?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
  • Kul att du vill ta del av diskussionen. Jag tror att jag har lite svar åt dig.

   För det första så håller jag inte med dig om det sätt du beskriver socialismen på. Det låter snarare som marxism. Socialism för mig innebär gemenskap, något som vi alla eftersträvar.

   Begreppet national i nationalsocialism syftar till viss del på det territorium vi besitter, det är helt riktigt, men vad är landet utan rasen? INGENTING! Vi kämpar för vårt folks överlevnad inte för några gränser på en karta. Vi är inte strikta nationalister i den bemärkelsen. Simon Lindberg förklarar detta i en utmärkt artikel. http://www.nordfront.se/rasen-inte-landet.smr

   Nog finns det utrymme för magi och visioner innom nationalsocialismen.

   Att nationalsocialismen skulle vara någon form av geografiskt begränsad marxism känns inte helt rätt, snarare vill vi ha folkgemenskap. Nationalsocialister är socialister som insett att man inte kan frälsa hela världen.

   För mig och många andra känns det naturligt och självklart att ”kalla sig” för det man är, nationalsocialist.

   Hoppas att du blev klokare.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: 0 (av 0 röster)
  • Erik H skriver:

   All ære, hr. Capensis for å spørre i steden for å tro.

   Jeg er ikke medlem av SMR og skal derfor ikke svare for dem, men rett og slett påpeke det som er MINE observasjoner til de spørsmål du stiller. Håper du forstår norsk.

   1) Du tar opp industrialiseringen (siste halvdel av 1800-tallet) som en tragedie som rammet germania. Det holder jeg med om. Prinsippet ”blod og jord” forteller oss at mennesket – som alle andre arter, er koblet til det mijø der de er blitt til og selektert (kulturell seleksjon).

   Den største tragedien i vår tid er alle dem som ”måtte” rykkes opp fra der de hadde sine røtter. Denne tragedie ligger i fortid og lar seg bare delvis omgjøre. Vi må arbeide med det vi har igjen.

   2) At sosialisme er en dysfunksjonell ideologi er en sannhet med modifikasjoner. Her tror jeg du blander sammen marxismen (mer om det senere) og sosialisme. Marxismen er ingen sosialisme, men et kapitalistisk produkt. Marxismens historiske kirkegård kan IKKE brukes som basis for konklusjoner om sosialisme.

   Sosialisme som ideologi er muligens ung i navnet – den kommer til som begrep med den engelske ”utopisosialismen” (et nedsettende navn tildelt av marxister som senere forsøker å monopolisere begrepet). Som ide er sosialismen langt eldre. Ideen om mennesket som ofrende samfunnsdeltager der goder kun distribueres etter behov og akkumulasjon av verdi forkastes som livsmål er antagelig som altruismen – gammel som mennesket selv. Det føler av at mennesket på mange måter er en supraorganisme.

   Et godt eksempel som ligger langt tilbake i tid er Sparta, der personlig berikelse ikke eksisterte og alle spartanere eide det samme. De rikdommer som tilkom sparta var spartas kollektive eiendom.

   Nasjonalsosialismen er en moderne manifestasjon av denne tanken – der nasjonen – en forlengelse av storfamilien – tjener som basis for nasjonal solidaritet – vi holder sammen i altruisme fordi vi deler noe andre ikke deler – kulturnasjonen.

   I forlengelsen av dette ligger menneskets selvrealisering ikke i personlig vinning, men i det integral av skaperånd som deles med andre i samme folkefellesskap – det er i dette rommet mellom folkefeller kultur og sivilisasjon skapes – magi og skjønnhet som du kaller det.

   Individualisme har aldri skapt noe som helst.

   Den store forskjellen mellom nasjonalsosialismen og marxismen er at nasjonalsosialismen er en forlengelse av et hos mennesket forekommende instinkt. Mennesket brytes konstant mellom egoisme og altruisme og nasjonalsosialismen holder opp altruisme som den største av alle dygder; lojalitet til folket.

   Marx, derimot, postulerer at proletariatet, dersom kapitalisten fjernes, vil handle altruistisk, nærmest på default. Marx postulerer at mennesket er grunnleggende godt. Dette var en fatal feilslutning fra Marx` side; han observerte tyske arbeidere og trodde disse holdt sammen av godhet – men det er ikke nødvendigvis sant. Alle mennesker bærer i seg ”svakheten” – et gnagende ønske om å berike seg selv på andres bekostning. Å dyrke det motsatte er det som på tysk kalles å skape kulturmennesket.

   Fra denne feilslutning stammer også de mange folkemord Marxismen har ført til. Gang på gang har man drept kapitalister uten at proletariatet har støttet revolusjonene. Konsekvensen innefor et marxistisk grunnsyn må derfor bli at proletarer som ikke støtter den røde revolusjonen er kapitalens agender – de må sendes til dødsleire.

   Dette ser man gjennomsyrer også vår moderne ”venstreside” – de forventer stadig at ”nye medborgere” skal gravitere til deres revolusjon, og når de ikke gjør det (som da Afa (se) ble jaget ut av malmø) – skyldes det onde kapitalister som har satt folk opp mot hverandre eller onde muslimske fundamentalister.

   Her tegner det seg et bilde: der nasjonalsosialismen aksepterer mennesket som det det er, et vesen med mulighet til både godt og ondt, et vesen som må kultiveres og opplyses for å ta de valg som tjener fellesskapet, der er marxismen dogmebasert til det nivå der menneskeverdet (et ord jeg ser du også bruker) blir et metafysisk prinsipp. Menneskeved kan ikke måles eller observeres, det er gjenstand for tro. Som en gud.

   3) Når dette er sagt så vil jeg avslutningsvis påpeke at denne tankegang er like gammel som vårt folk. Navnet nasjonalsosialisme kommer på banen først i 1919 som en manifestasjon av den overnevnte tankegang – i et militarisert tyskland i ruiner.

   Etter min oppfatning er nasjonalsosialisme som manifestasjonsform koblet ugjendrivelig til nevnte tid og sted i vår historie og kan aldri løsrives.

   For meg er begrepet nasjonalsosialisme et museumsobjekt – et museumsobjekt vi kan lære mye av, både av rett og galt. Lik minnet om en kjær, men avdød hest som kan brukes som mal for neste hest, både hva gjelder styrker og svakheter.

   Må neste hest bli en enda bedre hest og om så skjer er ringen sluttet i det gamle hester lever videre i de neste generasjoner. Livets evige sirkel. Men det er en annen historie.

   http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Black_Sun.svg/220px-Black_Sun.svg.png

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: 0 (av 0 röster)
   • M Capensis skriver:

    Tack för ett informativt och tankeväckande svar. Du gav mig några infallsvinklar att fundera över.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Betyg: 0 (av 0 röster)
    • Erik H skriver:

     Da kan du også tenke over at det var de nordiske folk var som lengst forsvarte den gamle modellen mot kirkens føydalsystem. Kirken var, fra og med Justinian II (705) khazarkontrollert.

     Særlig svenskene skal ha æren for den motstandskampen, i det de (Varangianerne) reise gjennom europa og nedkjempet Khazarrriket som truet med å utslette oss.

     I 969 falt Atil. Khazarrikets hovedstad – og svenskene var i front og ledet (Sverre og Olaf) sammen med finner, slavere, nordmenn og Bulgarere. Det gjør sverige til noe spesielt – og det gjør svensker til spesielt hatet av Khazarer.

     I mellomtiden nedkjempet nordmennene og danskene england og deler av kontinentet.

     Av denne historiske grunn er det stort sett i Norden den gamle orden ble tegnet ned. Vi forsvarte den gamle orden og det gamle levesettet lengst. Og var nær ved å vinne, takket være svensker.

     Det gjør også at du som svenske (og jeg som nordmann) har et spesielt ansvar for å sørge for at våre forfedres kamp ikke var forgjeves.

     Jeg vil anbefale deg å se deg om etter en god hest. Og jeg tror du vet hvilken hest som er den beste svenske hest anno 2012. ;)

     VA:F [1.9.22_1171]
     Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Evelina skriver:

  Jag trodde inte att ”hen” skulle komma så långt, men jag kanske hade fel. Att lära barnen att det inte är någon skillnad på svart och vitt var ju relativt enkelt, men att lära dem att det inte är skillnad på kön.. Det borde ju vara klurigare.

  Ett hemskt sätt att lura folk till att sluta med den allra viktigaste uppgiften vi har, att föröka oss.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Kalle med kniven skriver:

  NÖDSLAKT!!!!!!!

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
  • Kalle med kniven skriver:

   Jag klarar inte av att läsa artikeln, läste ingressen och tappade haka över bilden och bara…NÖDSLAKT!!!!
   Ögonen vill inte ens registera vad det står efter det, så fel är det här.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Tor skriver:

  Lysande artikel Rebecca! Bra humor :) Det sjuka är ju att genuspedagogin är så absurd som denna artikel visar.

  ”Att vissa henniskor har mer framträdande former och att andra skiljer sig i formen på sina kön har ingenting med kön att göra. Det är en social konstruktion skapad och utnyttjad av mannen för att kunna styra över och utnyttja kvinnan efter eget behov.” :) :)

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Död Åt Mångkulturen skriver:

  Äckliga henjävlar!

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Markus skriver:

  Måste bara säga att jag tvivlar på att bilden har någonting med genusvetenskapen att göra. Förklaringen till pojkens yttre ligger snarare i en sub-kultur som föddes under tidiga 70-talet (glam-rock). Genusvetenskapen uppkom som bekant under sena 70-talet eller tidiga 80-talet.
  Förmodligen bara ett misstag från redaktionens sida:)

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
  • Markus skriver:

   Ok, hittade personen nu. visade sig att han är en ”androgyn modell”. Så jag hade delvis fel, även om stilen på det aktuella fotot antyder att jag hade rätt.
   Dock fortfarande inget med genusvetenskap att göra, så redaktionens misstag består:)

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: 0 (av 0 röster)
   • Manlig kättare skriver:

    Hen är helt enkelt en bra representant för henskligheten.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Betyg: 0 (av 0 röster)
    • Markus skriver:

     Fast om han faktiskt inte ÄR en representant för henskligheten, så KAN han ju faktiskt inte vara en bra representant för henskligheten.

     VA:F [1.9.22_1171]
     Betyg: 0 (av 0 röster)
     • Manlig kättare skriver:

      Okej, vi säger så. Varför kallar du hen för ”han”? Är du henniskofientlig?

      VA:F [1.9.22_1171]
      Betyg: 0 (av 0 röster)
     • Markus skriver:

      Kan av någon anledning inte svara på ditt svar, så svarar på ditt svar genom att svara på mitt svar… eh:)

      Jo, då man FÅR kalla folk för vad man vill, så väljer jag att kalla honom för han. (tvivlar starkt på att han bryr sig det minsta eftersom, så vitt jag vet, han inte är en av de som ”identifierar sig” med pronomet hen).

      VA:F [1.9.22_1171]
      Betyg: 0 (av 0 röster)
     • Asar skriver:

      Det ser ut som ett hen och passar därför utmärkt till artikeln. Punkt slut!

      VA:F [1.9.22_1171]
      Betyg: 0 (av 0 röster)
   • Rebecca skriver:

    Bilden är ett exempel på en ”henniska”, en person som medvetet inte går att könsbestämma, därmed inget misstag från redaktionens sida.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Em skriver:

  Hej, skulle tipsa folk som uttalar sig såhär att läsa på lite. Varför inte börja med den här videon? Lyssna noga på det hon säger och inse att ingenting handlar om att sudda ut biologiska skillnader. Det är så mycket mer komplicerat:

  http://www.youtube.com/watch?v=5sHBAVjahp8

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
  • 11-02 skriver:

   ”läsa på”…anser du att den här
   flummvideon kan användas i utbilningssyfte?
   jag hoppas att du skämtade när du föreslog
   oss att se den.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: 0 (av 0 röster)
  • Rebecca skriver:

   Hej Em,
   jag har läst din kommentar och tycker att du, i och med att du trots allt gjort ett försök att ”utbilda” folk, bör få ett svar på din kommentar.

   Till att börja med har jag ”läst på” om ämnet i ganska många år på högskola. Personligen tycker jag att man kan få kunskaper i ämnet genom erfarenhet, men faktum är att jag själv faktiskt också har många poäng i ämnet. Bör inte det räcka för att bli ”erkänd” som författare i ämnet?

   Något som kanske skiljer erfarenheten från den, så att säga ”inlärda kunskapen”,
   är att begreppsvärlden öppnas och innefattar så mycket mer. Som exempel, Em, bör du veta att det engelska ordet ”gender” inte har någon svensk motsvarighet. Vi använder oss istället av ett annat begrepp, ”genus”, som inte har samma betydelse, men som påminner om det engelska gender. Det finns många avhandlingar i ämnet, jag föreslår att du söker på libris eller liknande, så kan du ”läsa på”.

   Vidare har jag tittat på youtube-klippet du länkade till. Personen i frågan har förenklat begreppen till oigenkännlighet. Det hon beskriver är INTE genus/gender. Vilken färg vi väljer att sätta på våra barn är självklart sociala konstruktioner. I naturen finns inga flick- eller pojkfärger. Istället beror färgerna på miljö. Knallblå grodor vill visa att de är giftiga, inte att de är pojkar, knallröda stjärtfjädrar hos tupparna vill imponera på hönorna osv. Detta är inte genus. Genus är de specifika egenskaper man ärver i enighet med sitt kön. En kvinna får bröst, ljusare röst, mindre ansiktsbehårning osv. Allt som tillhör det kvinnliga könet, och således det som upplevs som motsats till det manliga. En kvinna ärver också en högre sensitivitet och omvårdnad än mannen, allt i enighet med de hormoner som produceras pga vårt kön.

   Genusvetare försöker dra detta ett steg längre och hävdar att även detta är sociala konstruktioner. Men även du, Em, kan väl förstå skillnaden mellan föräldrarnas medvetna val att sätta sin flicka på dansskola, ge henne dockor i present och sätta på henne rosa kläder, och hennes egen biologiska klocka som får henne själv att bli en flicka, och i framtiden, en kvinna.

   Fråga gärna om något var otydligt.

   /Rebecca Olofsson

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: 0 (av 0 röster)
   • Mio skriver:

    Hej Rebecca! Jag ska tala utifrån mina erfarenheter av min omvärld och mig själv. Ursäkta mitt versalmissbruk, har inget bättre sätt att markera nyckelord. Jag förnekar inte GENERELLA skillnader mellan de biologiska könen, det finns en massa, såsom de du nämner. Men – det finns i princip inga klara GARANTERADE skillnader som gäller alla av respektive kön (vår juridiska könsuppdelning bygger på hur de yttre könsorganen ser ut, men det blir mer komplicerat vid fall om intersexuella). Det finns avvikelser av alla grader, som kan ta sig uttryck i icketypiska hormonnivåer, sexualitet, beteende, känslor och identitet.

    Jag vet att jag själv och många andra mår dåligt av att alltid stämplas till en kategori laddad med alla dessa generella antaganden om en. Har känt så långt innan jag hörde talas om ”hen” eller andra som kände likadant. Könsidentiteten är reell och till stor det biologiskt betingad, denna stämmer oftast överens med de kön omgivningen uppfattar att man har, men det är ingen garanti.

    Artikeln är en grovt generaliserande, och direkt verklighetsfrånvänd, parodi på henförespråkarna. Hen syftar inte till att ta bort könen, eller orden hon och han, och det tror jag du och alla andra kan se om ni faktiskt tar sig tid att lyssna till förespråkarnas argument och slutar välja ut de mest extrema.

    //Mio

    VA:F [1.9.22_1171]
    Betyg: 0 (av 0 röster)
    • Rebecca skriver:

     Mio, jag ska föreställa en förespråkare av hen-begreppet då jag är utbildad inom genusvetenskap. Problematiken ligger i de sjukdomssyndrom begreppet sprider; tron om könlöshet,vilket skapar både förvirring och otillfredsställelse om att inte vara tillräckligt PK genom att inte känna igen sig i beskrivningarna av den könlösa Henniskan.

     Pga att jag finner mig själv vara en rationell människa kan jag inte förespråka ett sådant begrepp, även om det var tanken från högskolans sida. Tvärtom har alla år av föreläsningar och seminarier i ämnet fått mig att förstå och vilja sprida vidare den egentliga uppkomsten av begreppet.

     /Rebecca Olofsson

     VA:F [1.9.22_1171]
     Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Andreas skriver:

  Det finns en studie med apor som har hållits skilda från omvärlden där man gav dom olika typer av leksaker. Det fanns apor av båda könen och dom manliga aporna drogs till leksaker så som traktorer och liknande medan dom kvinnliga aporna istället valde att leka med dockor.

  Det visar att det inte bara är sociala strukturer som formar vad barn gillar.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
  • Markus skriver:

   Fast det där kan ju OMÖJLIGEN stämma i den bemärkelsen du menar. Traktorer är ju knappast biologiskt betingat och om aporna dessutom hållits skilda från omvärlden så skulle de inte ha någon aning om vad en traktor faktiskt är. Snarare skulle de nog i så fall dras till traktorerna mer av nyfikenhet.
   Alternativt kan det bero på att tjej-aporna drogs till dockorna då dessa möjligtvis påminde om barn eller dylikt och pojk-aporna fick ta det som blev över, vilket var traktorerna.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Karl Gustafsson skriver:

  Jag är konsument av modern kultur, lyssnar gärna på rap och ser på Family Guy och har umgåtts med judar o s v, ni förstår min poäng. Likväl spanar jag ofta in er sida p g a de genomtänkta och träffande artiklar som sätter fokus på Vansinnet. Det är bra att ni kritiserar, belyser och gör komik av vad många ser som idioti med undantag för översocialiserade åhörare av kommunistmedia.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Stormtrooper skriver:

  ”De som har varit drivande i denna tusenåriga konspiration kallas för “vetenskapsmän”.”

  Hehe, stor humor! :D

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Harald F skriver:

  Att använda ”hen” är en skymf mot alla män och kvinnor.

  Vedervärdigt.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
  • Anonym skriver:

   Ja det är det faktiskt. Och det finns inget behov av ordet heller.
   Lek litet med tanken att en kvinna föder ett barn och barnmorskan jublande utropar ”det blev en hen”!!!

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Mio Tholerus skriver:

  Förstår inte hur det kan vara så svårt för er. Snälla, ägna 229 ynka sekunder av era liv åt länken nedan, och ta debatten sen när ni insett fakta.

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xXAoG8vAyzI

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)

 • Kommentera

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *