Lägg en stabil grund för era barn

Jag har tagit upp det här förut men känner att det finns ett fortsatt stort behov av att skriva om det. Nämligen vikten av att vi nationellt sinnade väljer ett aktivt föräldraskap och låter våra åsikter spegla vårt sätt att uppfostra våra barn och ungdomar. Jag har åtskilliga gånger häpnat över hur illa många nationella familjer väljer att sköta den här oerhört viktiga uppgiften. För vad kan vara viktigare än att lägga en stabil grund för kommande generationer? Det är för de unga vi kämpar. Att inte uppfostra sina egna barn utifrån våra åsikter borde ses som en form av barnmisshandel.

Under många år rådde det en sorts beröringsskräck vad gäller vår egen livsåskådning. Många föräldrar var oroliga över hur deras barn skulle klara av skola/dagis /förskola. Min erfarenhet är den att barn lär sig att balansera detta med åren. Det är vår uppgift, som ansvarsfulla vuxna, att ge dem riktiga direktiv och framförallt bra argument. På så vis kommer den här balansen att falla sig naturligt och barnen kommer att förstå hur man väljer sina strider.

Barn har ofta mycket lätt för att ta till sig nationalsocialismen som sådan, då den är både logisk och vetenskapligt betingad. Man kan med fördel hänvisa till naturens kretslopp då man förklarar invecklade begrepp. Jag ser våra vita barn som av naturen födda nationalsocialister då de tidigt förstår sig på samspelet med naturen. Att prata med sina barn och lära dem vår historia, våra myter och sägner är en viktig del av uppfostran. På ett sådant vis knyter man samman barnet med våra förfäders mod och ära. En stolthet över att vara vit ska finnas i våra barn. De ska veta hur den vita människan skapat, uppfunnit och upptäckt. Detta tillsammans med en uppmuntran till självförsvar samt fysisk och psykisk härdning kommer att skapa starka individer. Vi har alltså allt att vinna på att stå upp för våra åsikter och lära ut detta till våra unga.

Våra fiender, alla de politiskt korrekta fåren, vill se hur vi väljer reträtt. Ett sätt att smita undan ansvar är att inte uppfostra sina barn. På så vis ger vi skola, media, rasfrämlingar och fiender ett rejält försprång. De vinner mark medan vi fegar ur! Så får det inte gå till. Föräldrar som är nationellt sinnade ska inte vara rädda, för det finns inget som helst att vara rädd för. Våra åsikter är inte förbjudna, de är sanning. För i en tid av lögn måste vi resa oss och förtälja den sanningen!

Dela artikeln på sociala medier:

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här.

Lämna en kommentar

Please Login to comment
  Subscribe  
Meddela om